Przejdź do głównej sekcji

Bronisław Włodzimierz Sitek

Bronisław Włodzimierz Sitek
Imię i nazwisko

Bronisław Włodzimierz Sitek

Stopień naukowy
Prof. zw. dr hab.
Uprawnienia
Radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
 • Włoski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Nieruchomości
 • Nowe technologie
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo europejskie
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo sportowe
 • Prawo własności intelektualnej
 • Zarządzanie ryzykiem
Rok urodzenia

1958

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

1. od 1 stycznia 2005 do 30 września 2014 r. – Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Porównawczego na WPiA UWM w Olsztynie,

2. od 1 września 2005 do 8 lipca 2013 r. – Członek Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3. Od 1 września 2002 do 31 sierpnia 2008 r. – Prodziekan Wydziału Prawa Administracji UWM

4. Od 1 września 2008 do 8 lipca 2013 – Dziekan Wydziału Prawa Administracji UWM

5. Od 1 stycznia 2009 do 30 września 2012 r. – Członek Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie

6. Od 10 lipca 2009 do końca 2013 r. członek Komisji Egzaminacyjnej w sprawie aplikacji adwokackiej przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Olsztynie.

7. W latach 2010-2013 członek rady nadzorczej spółki S.A. Eurocentrum w Katowicach.

8. Od 13 grudnia 2011 roku do dzisiaj członek Prezydium KNP PAN

9. Od 11 lipca 2012 do lipca 2013 r. powołany przez Ministra Sprawiedliwości do Rady ds. opracowania strategii wymiaru sprawiedliwości.

10. Od 8 lipca 2013 do 8 grudnia 2015 r. pełniłem urząd Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

11. Od 1 października 2014 r. rozpocząłem pracę na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humainistycznspołecznego w Warszawie

12. 2016-2020 – Członek i Sekretarz Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego

13. 2019-2023 – Członek i Sekretarz Centralnej Rady Doskonałości Naukowej

Publikacje

Wybrane systemy prawnej i instytucjonalnej ochrony praw i interesów państwa, Warszawa 2020; Abogados del Estado – ochrona prawna praw i interesów publicznych w Hiszpanii, [w:] pod red. Naukową J.W. Adamowski, T. Wallas, K. Kakareko, Między Klio a Themis, Warszawa – Poznań 2016, s. 837-849. ISBN 978-83-64447-80-8. 2. Avvocatura dello stato – Rzecznik Generalny ds. ochrony praw i interesów państwa. Bezpieczeństwo ochrony praw i interesów państwa włoskiego. Journal of Modern Science 4/27/2015, s. 127-146. ISSN 1734-2031 3. Austriacka Prokuratoria Skarbu (Finanzprokuratur) cz. I: Historia i struktura Urzędu, Roczniki Nauk Prawnych 26(2016) nr 2, s. 177-190. ISSN 1507-7896 4. The right to fair trial and the (dys-)functionality of justice system, [w:] B. Sitek, Ł. Roman, The Selected Contemporary Aspects of Human Rights, Józefów 2016, s. 9-24. ISBN 978-83-62753-74-1. 5. Good Faith: Intersystemic Factor of Business Integration, Law and Forensic Science, vol. 11, rok 2016, nr 1. s. 111-121. ISSN 2080-967