Przejdź do głównej sekcji

Hendrik Puschmann

Hendrik Puschmann
Imię i nazwisko

Hendrik Puschmann

Stopień naukowy
Licencjat prawa (wyróżnienie), magister nauk humanistycznych (wyróżnienie), magister filozofii.
Uprawnienia
Adwokat (Anglia i Walia), Adwokat (Niemcy), Adwokat (Irlandia i Irlandia Północna), Sądowy tłumacz przysięgły z języka angielskiego i języka niemieckiego (Niemcy).
Narodowość

Wielka Brytania

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Finanse
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Nieruchomości
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Projekty infrastrukturalne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1979

Miejscowość

Londyn

Kraj

Wielka Brytania