Przejdź do głównej sekcji

Ewa Nowińska

Ewa Nowińska
Imię i nazwisko

Ewa Nowińska

Stopień naukowy
Profesor zwyczajny
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Niemiecki
  • Polski
  • Rosyjski
Dziedziny
  • Nowe technologie
  • Prawo administracyjne
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
  • Prawo reklamy i mediów
  • Prawo własności intelektualnej
Rok urodzenia

1948

Miejscowość

Kraków

Kraj

Polska

Kariera

1972-1981 asystent w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ 1981 – adiunkt ze stopniem doktora habilitowanego

Publikacje

Ochrona oznaczeń geograficznych, Gazeta Prawna 2001, nr 149 s 20, Ocena zgodności z prawem nowych form reklamy, Biuletyn Informacyjny Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 2003, nr 83/84/85 s. 4, Walka polityczna a dobra osobiste, Rzeczpospolita z dn. 16.08.2005 r., nr 190, Prawo autorskie w reklamie, Marketing serwis 1999, nr 9 s. 72-73