Przejdź do głównej sekcji

Ryszard Skubisz

Ryszard Skubisz
Imię i nazwisko

Ryszard Skubisz

Stopień naukowy
Prof. dr hab.
Uprawnienia
rzecznik patentowy, radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Polski
Dziedziny
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo europejskie
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo reklamy i mediów
 • Prawo spółek
 • Prawo telekomunikacyjne i IT
 • Prawo własności intelektualnej
Rok urodzenia

1950

Miejscowość

Lublin

Kraj

Polska

Kariera

1971-1993 zatrudniony w Zakładzie Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UMCS, od 1993 r. kierownik Zakładu (obecnie Katedry) Prawa Wspólnot Europejskich Wydziału Prawa i Administracji UMCS (Katedra Prawa Europejskiego im. Jean Monnet), prowadzi wykłady z prawa europejskiego i prawa własności przemysłowej, od 1985 r. również na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prowadzi wykłady – w różnych okresach – z prawa handlowego i prawa europejskiego, 2001-2005 zastępca Przewodniczącego Trybunału Stanu, Rzecznik patentowy prowadzący kancelarię prawno-patentową w Lublinie