Przejdź do głównej sekcji

Sylwia Zielezińska

Sylwia Zielezińska
Imię i nazwisko

Sylwia Zielezińska

Stopień naukowy
LL.M IN INTERNATIONAL COMMERCIAL LAW
Uprawnienia
Radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo budowlane
  • Prawo gospodarcze
  • Projekty infrastrukturalne
Rok urodzenia

1981

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Radca prawny, wspólnik w Kancelarii Rö Radwan- Röhrenschef Petruczenko sp.k. kierujący praktyką

prawa budowlanego i zamówień publicznych;

W latach 2013 – 2021

Kierownik Działu Prawnego w Mostostal Warszawa S.A. kompleksowa obsługa generalnego wykonawcy – spółki notowanej na giełdzie, w szczególności reprezentowanie klienta w dużych sporach infrastrukturalnych przed sądami powszechnymi i sądami polubownymi;

W latach 2014 – 2016

Kierownik Działu Prawnego w Mostostal Power Development – spółka celowa realizująca budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole (przygotowywanie struktury projektu i kontraktów na realizację);

W latach 2010 – 2013

Specjalista ds. formalno-prawnych, Koordynator ds. prawnych w Mostostal Warszawa S.A. analiza dokumentacji przetargowych, przygotowywanie ofert w oparciu o PZP, reprezentowanie w KIO;

W latach 2006 – 2010 Specjalista ds. warunków kontraktowych w Mostostal Warszawa S.A. obsługa kontraktów budowlanych w oparciu o FIDIC, świadczyła obsługę Claim Management.

Publikacje

Autor szeregu publikacji związanych z tematyką prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych a także z zakresu prawa cywilnego.

Ważne zmiany w Kodeksie cywilnym – kontrakt ze Skarbem Państwa może być ryzykowny;

Możliwość potrącenia kar umownych w zamówieniach publicznych na gruncie specustawy COVID-19;

Zasada waloryzacji umów. Jak będzie wyglądać specustawa?

Zmiana podmiotowa po stronie wykonawcy – spółka cywilna;

Brak gwarancji zapłaty- odstąpienie wykonawcy;

Ciche konsorcjum w zamówieniach publicznych;

Uczestnictwo podmiotu trzeciego przekazującego swój potencjał wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego;

Wykluczenie wykonawcy- przesłanki fakultatywne;

Możliwość wyłączenia stosowania art. 357 (1) KC i/lub art. 632 § 2 Kodeksu Cywilnego;

Konsorcjum wykonawców – problemy praktyczne;

Adres www

Przejdź do strony