Przejdź do głównej sekcji

Paweł Marcisz

Paweł Marcisz
Imię i nazwisko

Paweł Marcisz

Stopień naukowy
doktor nauk prawnych
Uprawnienia
adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo europejskie
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
Rok urodzenia

1983

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

od 2020 współpracownik zagraniczny Study Hub for International Economic Law and Development, Uniwersytet w Kopenhadze

od 2017 samodzielna praktyka adwokacka (prawo UE i prowadzenie sporów)

od 2017 of counsel w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy

od 2012 adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

od 2012 wykładowca na aplikacji adwokackiej

2008-2017 prawnik w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy w dziale procesowym

Publikacje

Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2015

z Joanną Lam, Dopuszczalność arbitrażu inwestycyjnego: między Achmeą a CETĄ. Glosa do orzeczenia Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów Inwestycyjnych ARB/12/12, Europejski Przegląd Sądowy 11/2019,

z Aleksandrą Orzeł-Jakubowską, The Right to Be Unheard: Recognition and Enforcement of Anti-Suit Injunctions Issued by Arbitrators in the EU, Journal of International Dispute Settlement 10(1)/2019,

Sąd obowiązany do zadania pytania prejudycjalnego w polskim postępowaniu cywilnym, Europejski Przegląd Sądowy 9/2017,

Tworzenie prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (w:) S. Biernat (red.) Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej. System Prawa Unii Europejskiej, t. I, Warszawa 2020.

Prawo pierwotne Unii Europejskiej (w:) A. Zawidzka-Łojek, A. Łazowski, Podręcznik prawa Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny, prawo materialne, Warszawa 2017 (i kolejne wydania).