Przejdź do głównej sekcji

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski
Imię i nazwisko

Paweł Czechowski

Stopień naukowy
Prof. dr hab.
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Niemiecki
  • Polski
  • Rosyjski
Dziedziny
  • Prawo administracyjne
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
Rok urodzenia

1950

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Nauczyciel akademicki od 1973 r. , Profesor nauk prawnych – od 2003 r., Profesor Zwyczajny nauk prawnych od 2011 r. Ekspert parlamentarny Sejmu i Senatu, Członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, Ekspert Ministrów i Prezesów Agencji Państwowych.