Przejdź do głównej sekcji

Krzysztof Czeszejko-Sochacki

Krzysztof Czeszejko-Sochacki
Imię i nazwisko

Krzysztof Czeszejko-Sochacki

Stopień naukowy
Magister prawa
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Finanse
 • Nieruchomości
 • Prawo administracyjne
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo europejskie
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo konstytucyjne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy
 • Prawo reklamy i mediów
 • Prawo sportowe
 • Prawo telekomunikacyjne i IT
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Prawo własności intelektualnej
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty inwestycyjne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1954

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Absolwent WPiA UW. Po złożonych egzaminach: sędziowskim (1980) i adwokackim (1983), rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata w ZA Nr 10 w Warszawie, a od 1992 własnej kancelarii. Był m.in.: Szefem Kancelarii Sejmu, sędzią Trybunału Stanu, wiceprezesem Krajowej Izby Gospodarczej, zastępcą prezesa Sądu Arbitrażowego przy KIG w Warszawie, członkiem rad nadzorczych spółek prawa handlowego (m.in.: przew. RN PERN Przyjaźń S.A. w Płocku, sekr. RN Polskiego Radia S.A., PTE H-M-C S.A.,), prezesem Zarządów: Investgas S.A., Mazur Trading Environment Sp. z o.o., Fundacji Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, Polskiej Fundacji Olimpijskiej, członkiem władz spółdzielni i związków spółdzielni, członkiem Komitetu Redakcyjnego Przeglądu Sejmowego. Aktualnie jest, m.in.: członkiem Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej, Warszawskiej Izby Gospodarczej (członek Rady), członkiem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Handlowej, arbitrem i mediatorem: SA przy KIG w Warszawie, SA przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Warszawie, SA przy SIDiR w Warszawie, SA Pomorza Zachodniego przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie, Międzynarodowego Centrum Mediacji w Polsce oraz Ośrodka Mediacji Gospodarczej przy Izbie Gospodarczej Gazownictwa, a także członkiem Komisji Legislacyjnej NRA, członkiem honorowym Stowarzyszenia Międzynarodowego Prawa Prywatnego w Lugano, członkiem Rady Nadzorczej Muza S.A.

Adres www

Przejdź do strony