Przejdź do głównej sekcji

Janusz Adamkowski

Janusz Adamkowski
Imię i nazwisko

Janusz Adamkowski

Stopień naukowy
magister nauk prawnych
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Nieruchomości
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo spółek
 • Prawo własności intelektualnej
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty inwestycyjne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1957

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Centrum Informacji i Usług Prawnych Polskiej Izby Handlu Zagranicznego 1981-1990 (referent, radca prawny); Polska Korporacja Rozwoju SA 1991 (radca prawny); Kancelaria Janusz Adamkowski 1991-1993 (radca prawny, partner); CMS Cameron McKenna 1994-2000 (partner); Hogan Lovells 2001-2004 (partner); Kancelaria Prawna Janusz Adamkowski 2008 – nadal, (partner, radca prawny); arbiter od 1999; Prezes Zarządu Polskiej Grupy Narodowej MIH 2012.

Publikacje

International Execution Against Judgment Debtors, Poland, Oceana Publications, Inc. Dobbs Ferry, 1999, współautor; Postępowanie przed Sądem Polubownym, Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, współautor.