Przejdź do głównej sekcji

Agnieszka Zemke-Górecka

Agnieszka Zemke-Górecka
Imię i nazwisko

Agnieszka Zemke-Górecka

Stopień naukowy
doktor nauk prawnych
Uprawnienia
Adwokat, mediator
Narodowość

Polska

Język
  • Włoski
  • Angielski
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo pracy
Rok urodzenia

1970

Miejscowość

Białystok

Kraj

Polska

Kariera

od 1994 r. – obecnie – adiunkt, Uniwersytet w Białymstoku,

od 1998 r. – 2003 r. – radca prawny (obecnie na liście niewykonujących zawodu)

od 2003 r. – obecnie – adwokat,

od 2003 r. – obecnie – członek izby adwokackiej w Białymstoku,

od 2011 r. do 2013 r. – Przewodnicząca Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,

od 2011 r. – 2016 r. – Przewodnicząca Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,

od 2016 r. – 2021 r. – Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku,

od 2018 r. – obecnie – mediator, arbiter Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku,

od 2019 r. – 2022 r. – Prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej,

od 2019 r. – obecnie – członek Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości,

od 2021 r. – obecnie – członek Naczelnej Rady Adwokackiej,

od 2021 r. – 2022 r. – Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Publikacje

Jest autorką ponad 40 publikacji, w tym:

Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika pod red. nauk. Cezary Rogula, Agnieszka Zemke-Górecka, Wolters Kluwer Polska, 2021,

Mediacja w sprawach medycznych [w:] Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika, pod red. nauk. Cezary Rogula, Agnieszka Zemke-Górecka, Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 424-438.

Rozwiązywanie sporów prywatnoprawnych w drodze mediacji szansą dla wymiaru sprawiedliwości (we współautorstwie z: Cezary Rogula, Aleksandra Rusin-Batko) [w:] Wymiar sprawiedliwości w państwie prawa: wyzwania, pod red. Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej, Wydawnictwo Arche, 2021, s. 165-194.

Instytucja mediacji w polskim porządku prawnym: jej rozwój i przyszłość w sporach z zakresu prawa cywilnego (we współautorstwie z: Marta Janina Skrodzka), Palestra 2019 nr 11-12 s. 263-273,

Polish family law : socialist roots, astonishing evolution (we współautorstwie z: Piotr Fiedorczyk) [w:] The international survey of family law : 2016 edition, pod red. Bill Atkin, Fareda Banda, Bristol: Jordan Publishing, 2016, s. 373-388.

Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja, Warszawa, 2010.

Trzy uwagi związane z mediacją online (we współautorstwie z: Cezary Rogula) [w:] Mediacja: w kierunku ugody, pod red. Marcina Romanowskiego, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2021