Przejdź do głównej sekcji

Agnieszka Zemke-Górecka

Agnieszka Zemke-Górecka
Imię i nazwisko

Agnieszka Zemke-Górecka

Stopień naukowy
doktor nauk prawnych
Uprawnienia
Adwokat, mediator
Narodowość

Polska

Język
  • Włoski
  • Polski
  • Angielski
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo pracy
Rok urodzenia

1970

Miejscowość

Białystok

Kraj

Polska

Kariera

Adwokat, mediator, arbiter, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

W ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w latach 2011 – 2016 była Przewodniczącą Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, w latach 2016-2021 członkiem Kolegium Elektorów Wschodniego Sądu Arbitrażowego w Białymstoku. Od 2018 roku jest arbitrem Wschodniego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku a od 2022 roku arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. W 2018 roku została wpisana na listę mediatorów Wschodniego Sądu Arbitrażowego, w 2020 roku na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku. W 2019 i 2023 roku uzyskała nominację członka Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości.

Ponadto, w samorządzie adwokackim pełniła istotne funkcje: Członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich i Doskonalenia Zawodowego Adwokatów, następnie Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Białymstoku, a w strukturze Naczelnej Rady Adwokackiej była Przewodniczącą Komisji Kształcenia Aplikantów Adwokackich, Prezesem Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i Wiceprezesem Naczelnej Rady Adwokackiej. Obecnie jest Członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej.

Publikacje

Jest autorką ponad 40 publikacji, w tym:

Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika pod red. nauk. Cezary Rogula, Agnieszka Zemke-Górecka, Wolters Kluwer Polska, 2021,

Mediacja w sprawach medycznych [w:] Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika, pod red. nauk. Cezary Rogula, Agnieszka Zemke-Górecka, Wolters Kluwer Polska, 2021, s. 424-438.

Rozwiązywanie sporów prywatnoprawnych w drodze mediacji szansą dla wymiaru sprawiedliwości (we współautorstwie z: Cezary Rogula, Aleksandra Rusin-Batko) [w:] Wymiar sprawiedliwości w państwie prawa: wyzwania, pod red. Katarzyny Gajowniczek-Pruszyńskiej, Wydawnictwo Arche, 2021, s. 165-194.

Instytucja mediacji w polskim porządku prawnym: jej rozwój i przyszłość w sporach z zakresu prawa cywilnego (we współautorstwie z: Marta Janina Skrodzka), Palestra 2019 nr 11-12 s. 263-273,

Polish family law : socialist roots, astonishing evolution (we współautorstwie z: Piotr Fiedorczyk) [w:] The international survey of family law : 2016 edition, pod red. Bill Atkin, Fareda Banda, Bristol: Jordan Publishing, 2016, s. 373-388.

Status prawny samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i jego prywatyzacja, Warszawa, 2010.

Trzy uwagi związane z mediacją online (we współautorstwie z: Cezary Rogula) [w:] Mediacja: w kierunku ugody, pod red. Marcina Romanowskiego, Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa, 2021