Przejdź do głównej sekcji

Anne-Marie Weber

Anne-Marie Weber
Imię i nazwisko

Anne-Marie Weber

Stopień naukowy
Dr
Uprawnienia
adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Niemiecki
 • Francuski
Dziedziny
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo spółek
 • Rynki finansowe
Rok urodzenia

1987

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Zatrudnienie

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji – Adiunkt [kwiecień 2015 – obecnie]

NGL Legal – Of Counsel [marzec 2019- grudzień 2020]

Sołtysiński, Kawecki& Szlęzak – Senior Associate [styczeń 2018 – marzec 2019]

Romanowski & Partners – Senior Lawyer [czerwiec 2012 – październik 2017]

Sołtysiński, Kawecki& Szlęzak – Legal Intern [sierpień 2009-grudzień 2010]

Inne funkcje

European Banking Institute – Member of Associated Researcher Group

European Corporate Governance Institute – Academic Member

Publikacje

Monografie

 1. Wpływ instytucji prawnych rynku kapitałowego na efektywność spółek Skarbu Państwa, Beck 2017, ISBN: 9788325586157.
 2. Wynagrodzenie menedżerów jako zasada corporate governance, Promotor 2012, ISBN: 9788360095690.

Rozdziały w pracach zbiorowych

 1. Postulat zrównoważonego wzrostu gospodarczego jako wyzwanie dla polskiego prawa handlowego [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, Wolters Kluwer 2020, Wolters Kluwer 2020, ISBN:  9788381877954.
 2. Wykonanie zobowiązania przez zapłatę ceny wyrażonej w Bitcoinach – uwagi na tle wybranych instytucji prawa obligacyjnego [w:] Księga jubileuszowa dedykowanan Profesorowi Adamowi Brzozowskiemu, Beck 2020 [w przygotowaniu do druku]
 3. Czy dyskusja o systemach compliance jest dyskusją o prawie? Kilka uwag o wpływie systemów compliance na ustrój spółek handlowych [w:] Efektywność zarządzania i nadzoru w spółce handlowej : w poszukiwaniu optymalnego modelu ustroju spółki, Wolters Kluwer 2018, s. 88-95, ISBN: 9788381246101.
 4. Wzrastająca rola prawa miękkiego jako wyraz tendencji reformatorskich w prawie handlowym [w:] Tendencje reformatorskie w prawie handlowym. Między teorią a praktyką, Beck 2015,  s. 369-378, ISBN: 9788325577841.
 5. Interes spółki Skarbu Państwa – między interesem publicznym a interesem prywatnym [w:] Spółki z udziałem Skarbu Państwa a Skarb Państwa, Wolters Kluwer 2014, s. 184-198, ISBN:  9788326434327.
 6. Privatization in Poland – goals, constraints and new approaches, [w:] Sektor Publiczny – Racjonalizacja Gospodarowania, Białystok 2012, rozdział 15, ISBN: 9788374313322.
 7. Rozwój odnawialnych źródeł energii a ingerencja państwa w prawa własności przemysłowej [w:] Systemowe uwarunkowania sektorów strategicznych. Wnioski dla energetyki, Marszałek 2011, s. 32-46, ISBN: 9788377800256.

 Artykuły w czasopismach

 1. Spory o stwierdzenie nieważności i uchylenie uchwały wspólników (walnego zgromadzenia) a charakter interwencji ubocznej wspólnika po stronie spółki, Przegląd Sądowy 2020/9, p. 67-81.
 2. Sztuczna inteligencja a prawo spółek handlowych – zarys kluczowych problemów badawczych, Monitor Prawa Handlowego, 2019/4, s. 19-26.
 3. Rezygnacja z pełnienia funkcji przez „ostatniego” członka zarządu. Uwagi na tle nowelizacji art. 202 § 6 KSH, Monitor Prawa Handlowego 2019/2, s. 16-24.
 4. Obowiązek zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki handlowej przez prokurenta – o potrzebie funkcjonalnej wykładni art. 21 ust 2 i 3 pr. up., Przegląd Prawa Handlowego 2019/5, s. 27-35.
 5. Naming and Shaming jako mechanizm sankcyjny w art. 34 MAR, Monitor Prawniczy 2018/9, s. 484-488.
 6. Odroczenie publikacji informacji publicznej o prowadzonych negocjacjach na tle stanowiska ESMA z 29.9.2017 r.”, Monitor Prawniczy 2017/24, p. 484-488.
 7. Prawo członka organu spółki kapitałowej do „bycia zapomnianym” – glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 9.03.2017 r., C-398/15, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce przeciwko Salvatore Manniemu, Europejski Przegląd Sądowy 2017/8, s. 40-45 (współautor Michał Romanowski).
 8. Czy członek organu spółki kapitałowej ma „prawo do bycia zapomnianym”? – uwagi na tle pytania prejudycjalnego w sprawie C-398/15 Manni, Europejski Przegląd Sądowy 2016/5, s. 37-44 (współautor Michał Romanowski).
 9. Prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym – uwagi na tle projektowanej regulacji, Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2015/1, s. 63-79 (współautor Michał Romanowski).
 10. 80 lat kodyfikacji prawa handlowego w Polsce – sprawozdanie z konferencji, Przegląd Prawa Handlowego 2015/4, s. 29-32 (współautor Konrad Osajda).
 11. Tiptoeing around legal capital in the European Union – what to expect from the reform of the Polish Limited Liability Company. A comparative analysis, University of Warsaw Journal of Comparative Law , 2014/1, s. 26-46.
 12. W sprawie wydłużenia terminu przedawnienia roszczeń poszkodowanego przeciwko Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Prawo Asekuracyjne 2013/3, s. 3-27 (współautor Michał Romanowski).
 13. Redukcja wynagrodzenia członka zarządu upadłej spółki na tle innych sankcji za niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości, Monitor Prawniczy  2013/14, s. 746-755.
 14. Rozbiórka instytucji kapitału zakładowego w holenderskiej spółce BV – ocena reformy, Monitor Prawa Handlowego 2013/5, s. 23-29.
 15. Spór o użycie komórek embrionów, Prawo Europejskie w Praktyce 2011/11, s. 86-89 (co-author Fabian Elżanowski).
 16. Nadzór właścicielski Skarbu Państwa w spółkach kapitałowych – uwagi de lege ferenda, Przegląd Prawa Handlowego 2011/8, s. 36-42.
 17. Wynagrodzenie menedżerskie – skuteczny instrument corporate governance?, Prawo Europejskie w Praktyce, 2011/5, s. 55-61.

Artykuły online

 1. Nie wszystkie nieudane negocjacje można przemilczeć, Parkiet 17.11.2017, https://www.parkiet.com/Felietony/311179973-Nie-wszystkie-nieudane-negocjacje-mozna-przemilczec.html?preview=1&remainingPreview=4&grantedBy=preview&
 2. Uważaj na kryptowaluty i tokeny – regulatorzy biją na alarm, Parkiet 29.12.2017 https://www.parkiet.com/Felietony/312299999-Uwazaj-na-kryptowaluty-i-tokeny–regulatorzy-bija-na-alarm.html (współautor Stanisław Komorowski)
 3. Europe’s debt crisis – reasons, solutions, perspectives, The Network, University of California Berkeley School of Law 11.11.2011, https://sites.law.berkeley.edu/thenetwork/2011/11/11/europes-debt-crisis-reasons-solutions-perspectives/
 4. Say-on-pay: Will it turn into sue-on pay?, The Network, University of California Berkeley School of Law 25.10.2011, https://sites.law.berkeley.edu/thenetwork/2011/10/25/say-on-pay-will-it-turn-into-sue-on-pay/
 5. All Against One – Judge Rakoff’s Lonely Crusade, The Network, University of California Berkeley School of Law 15.2.2012, https://sites.law.berkeley.edu/thenetwork/2012/02/15/op-ed-all-against-one-judge-rakoffs-lonely-crusade/

Adres www

Przejdź do strony