Przejdź do głównej sekcji

Robert Rykowski

Robert Rykowski
Imię i nazwisko

Robert Rykowski

Stopień naukowy
doktor nauk prawnych
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Nieruchomości
 • Papiery wartościowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo spółek
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty inwestycyjne
 • Rynki kapitałowe i giełda
 • Umowy i odpowiedzialność cywilna
Rok urodzenia

1971

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

X. 1995 -IX. 1997 – Instytut Prawa i Samorządu Terytorialnego w Olsztynie, asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie.

I. 2000 – VIII. 2005 – Adwokat w Kancelarii Wierzbowski Eversheds – Spółka komandytowa, stowarzyszonej do marca 2005 r. z PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.

X. 2005 – X. 2006 – wykładowca prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

od 2005 r. do chwili obecnej – Adwokat, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Rykowski & Gniewkowski.

Publikacje

„Pojęcie powiernictwa – konstrukcja prawna zarządu powierniczego” – monografia wydana przez wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005 r., Robert Rykowski

„Hipoteczny list zastawny” – monografia wydana przez wydawnictwo Zakamycze, Warszawa 2000 r., Robert Rykowski we współpracy z Adamem Pietrasikiem

„Dopuszczalność przewłaszczenia na zabezpieczenie” – PPH nr 6 (33) 1995, Robert Rykowski

„Powiernicze przeniesienie udziału w spółce z o.o.” – PPH nr 6 (57) 1997, Robert Rykowski

„Niektóre zagadnienie hipotecznego listu zastawnego” – PPH nr 7 (70) 1998, Robert Rykowski

„Zasady rozporządzania akcjami w kodeksie spółek handlowych” – PPH nr 5 (104) 2001, Robert Rykowski

„Uwagi o bankowym rachunku powierniczym” – PPH nr 7 (154) 2005, Robert Rykowski

„Status prawny urządzeń przesyłowych z art. 49 k.c. – uwagi na tle nowelizacji kodeksu cywilnego” – PPH nr 7 (203) 2009, Robert Rykowski.

„Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w znowelizowanym Kodeksie Cywilnym” – PS nr 2 2011, Robert Rykowski.

„Dopuszczalność prowadzenia spraw spółki przez osobę trzecią” – PPH nr 3(235) 2012, Robert Rykowski.

„Odpowiedzialność spółki cywilnej za zobowiązania z czynu niedozwolonego” – PPH nr 7(239) 2012, Robert Rykowski

„Konwersja akcji a wymóg zmiany statutu spółki akcyjnej w kodeksie spółek handlowych” – PPH nr 7 (287) 2016, Robert Rykowski we współpracy z Adamem Tulą

„Jeszcze w sprawie wielostronności, kauzalności i braku wzajemności umowy spółki cywilnej” – Studia Iuridica LXXII, Robert Rykowski we współpracy z Michałem Możdżeniem-Marcinkowskim

„Zwolnienie z długu przyszłego” – Sto lat polskiego prawa handlowego, Księga jubileuszowa dedykowana prof. Andrzejowi Kidybie, Wolters Kluwer, Warszawa 2020 r., Robert Rykowski

Adres www

Przejdź do strony