Przejdź do głównej sekcji

Robert Rykowski

Robert Rykowski
Imię i nazwisko

Robert Rykowski

Stopień naukowy
doktor nauk prawnych
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Nieruchomości
 • Papiery wartościowe
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo spółek
 • Rynki kapitałowe i giełda
Rok urodzenia

1971

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

X. 1995 -IX. 1997 – Sąd Wojewódzki w Olsztynie, aplikant sędziowski. X. 1995 -IX. 1997 – Instytut Prawa i Samorządu Terytorialnego w Olsztynie, asystent w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie. I. 2000 – VIII. 2005 – Adwokat w Kancelarii Wierzbowski Eversheds – Spółka komandytowa, stowarzyszonej do marca 2005 r. z PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. X. 2005 – X. 2006 – wykładowca prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. od 2005 r. do chwilii obecnej – Adwokat w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Rykowski & Gniewkowski.

Publikacje

1. „Pojęcie powiernictwa – konstrukcja prawna zarządu powierniczego” – monografia wydana przez wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2005 r. 2. „Hipoteczny list zastawny” – monografia wydana przez wydawnictwo Zakamycze, Warszawa 2000 r. – we współpracy z Adamem Pietrasikiem. 3. „Zasady rozporządzania akcjami w kodeksie spółek handlowych” – PPH nr 5(104) 2001. 4. „Status prawny urządzeń przesyłowych z art. 49 k.c. – uwagi na tle nowelizacji kodeksu cywilnego” – PPH nr 7(203) 2009 r. 5. „Gwarancja zapłaty za roboty budowlane w znowelizowanym Kodeksie Cywilnym” – PS nr 2 2011.

Adres www

Przejdź do strony