Przejdź do głównej sekcji

Cezary Banasiński

Cezary Banasiński
Imię i nazwisko

Cezary Banasiński

Stopień naukowy
Prof. UW dr hab.
Uprawnienia
Radca prawny
Narodowość

Polska

Dziedziny
  • Prawo administracyjne
  • Prawo energetyczne i surowce
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
Rok urodzenia

1953

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

M. in. wiceminister w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej w rządze Jerzego Buzka, odpowiedzialny za dostosowanie prawa polskiego do prawa wspólnotowego. Były Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przewodniczący Zespołu Negocjacyjnego o członkostwo Polski w Unii Europejskiej, odpowiedzialny za obszar negocjacyjny „Polityka konkurencji”. Były członek Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Komitetu Koordynacyjnego ds. Konglomeratów Finansowych. Były członek Rady Zamówień Publicznych przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych i Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Przewodniczący Rad nadzorczych i ich komitetów m. in. PKO BP czy Orlen.

Publikacje

Autor ok 150 publikacji w książkach i czasopismach naukowych polskich i zagranicznych.