Przejdź do głównej sekcji

Cezary Banasiński

Cezary Banasiński
Imię i nazwisko

Cezary Banasiński

Stopień naukowy
dr prawa
Narodowość

Polska

Dziedziny
  • Prawo administracyjne
  • Prawo energetyczne i surowce
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
Rok urodzenia

1953

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Doc dr na WPiA UW Podsekretarz stanu w UKIE (1999-2001) Prezes UOKiK (2001 – 2006) Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO BP (od 2009)

Publikacje

C.Banasiński, Ochrona konkurencji, deregulacja i liberalizacja rynku – doświadczenia polskie, /w:/ F.Merli, G.Wagner (red.): Das neue Polen in Europa (Politik, Recht, Wirtschaft, Gesellschaft), Wien, Insbruck, Bozen 2006. Cezary Banasiński, /w:/ H.Gronkiewicz-Waltz, M.Wierzbowski (red.): Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, wyd. II, Warszawa 2009. Cezary Banasiński, Eugeniusz Piontek (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz. Warszawa 2009. Cezary Banasiński, Monika Bychowska: Kontrola przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, Przegląd Prawa Handlowego nr 1/2010.

Adres www

Przejdź do strony