Przejdź do głównej sekcji

Aleksander Jerzy Kappes

Aleksander Jerzy Kappes
Imię i nazwisko

Aleksander Jerzy Kappes

Stopień naukowy
doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawo cywilne/prawo handlowe
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
Dziedziny
 • Fuzje i przejęcia
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Papiery wartościowe
 • Prawo bankowe
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo reklamy i mediów
 • Prawo spółek
 • Prawo sportowe
 • Prawo własności intelektualnej
 • Rynki kapitałowe i giełda
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1966

Miejscowość

Łódź

Kraj

Polska

Kariera

magisterium – 1990, od 1990 do dziś praca w UŁ w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego, 1997 – doktorat, adiunkt, 2009 – habilitacja, profesor nadzwyczajny, 1990 – 1992 aplikacja sądowa, 1994-1996 aplikacja adwokacka, od 1997 r. wykonuje zawód adwokata w różnych formach, autor ponad 50 publikacji z zakresu prawa cywilnego i handlowego, w szczególności z prawa spółek

Publikacje

Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej, Kraków 1997;monografia Prawo spółek handlowych (red. S. Włodyka, w ramach serii System Prawa Handlowego) t. 2 A, rozdz. 10 spółka komandytowa (z W. Góreckim) System Prawa Prywatnego t. IX (red. W. J. Katner), – rozdział III, par. 12 Umowy powiernicze Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Warszawa 2009, monografia Prawo cywilne i handlowe w zarysie (red. W.J. Katner), Warszawa 2012 (IV wyd) – 4 rozdziały.

Adres www

Przejdź do strony