Przejdź do głównej sekcji

Jakub Kępiński

Jakub Kępiński
Imię i nazwisko

Jakub Kępiński

Stopień naukowy
dr hab.
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Nieruchomości
 • Nowe technologie
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo europejskie
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo reklamy i mediów
 • Prawo własności intelektualnej
Rok urodzenia

1980

Miejscowość

Poznań

Kraj

Polska

Kariera

Studia magisterskie (1999 – 2004) i doktoranckie (2004-2009) na Wydziale Prawa i Administracji UAM

Studia w Niemczech na Uniwersytecie w Bambergu (2002-2003)

Studia w Holandii w Instytucie Assera w Hadze (2005)

Studia podyplomowe na Central European Univeristy w Budapeszcie z zakresu Międzynarodowego (2010) Prawa Gospodarczego, w tym arbitrażu (tytuł LLM)

Studia prawa niemieckiego (Studium des Deutschen Rechts) na Wydziale Prawa i Administracji w Poznaniu (2013/14)

Stypendia na Europa Univeristät Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2004) oraz w Instytucie prawa własności intelektualnej, prawa konkurencji i prawa podatkowego im. Maxa Plancka w Monachium (2007 i 2008)

Główny wykonawca grantu NCN „Zwalczanie nieuczciwej konkurencji w ustawodawstwie unijnymi oraz w ustawodawstwach wybranych państw członkowskich – Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii”.

Radca prawny. Egzamin radcowski w 2008 r. złożony z wyróżnieniem.

Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie.

Publikacje

Monografia „Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym” (Wolters Kluwer, 2010) (nagrodzonej w konkursie Urzędu Patentowego)

Monografia Wpływ prawa Unii Europejskiej na polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży premiowanej” (C.H. Beck, 2019)

Współautor 5 wydania „Komentarza do Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”

Współautor 1 wydania „Systemu Prawa Prywatnego t. XV Prawo konkurencji”

Współautor 1 wydania „Systemu Prawa Handlowego t. 3 Prawo własności przemysłowej”

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej (prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego).

Współredaktor serii „Zarys Prawa Własności Intelektualnej” wydawanej przez Wydawnictwo C.H. Beck.