Przejdź do głównej sekcji

Jakub Kępiński

Jakub Kępiński
Imię i nazwisko

Jakub Kępiński

Stopień naukowy
dr
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Nieruchomości
 • Nowe technologie
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo europejskie
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo własności intelektualnej
Rok urodzenia

1980

Miejscowość

Poznań

Kraj

Polska

Kariera

Od 2014 -Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Od 2013 – Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców w Warszawie. Od 2010 – Własna praktyka radcowska. Od 2009 – Adiunkt w Katedrze prawa cywilnego, handlowego i ubezpieczeniowego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 2008 – Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Egzamin radcowski złożony z wyróżnieniem. 2004- 2008 – Aplikacja radcowska. Praktyka w kancelarii S. Sołtysińki, A. Kawecki & A. Szlęzak. Biuro w Poznaniu. 2003 – Praktyka w Kancelarii S. Sołtysiński, A. Kawecki & A. Szlęzak. Biuro w Poznaniu.

Publikacje

Monografia : 1) „Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym”, Warszawa 2010, Wolter Kluwer, ISBN 978-83-264-0442-9, ss. 348. Komentarze: 2) Objaśnienia do art. 10 (wraz z M. Kępińskim i I. Wiszniewską), Objaśnienia do art. 12 (wraz z M. Kępiński), Objaśnienia do art. 17 c i 17d (wraz z M. Kępińskim) [w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Duże Komentarze Becka, Wyd. 4, Warszawa 2016, C.H. Beck, 978-83-255-8752-9, s. 345 – 418, s. 457 – 479, s. 744-762. 3) Objaśnienie do art. 169 KC (wraz z M. Kępińskim), Objaśnienia do art. 172-192 KC i art. 252-284 KC [w:] Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz (red. M. Gutowski), Warszawa 2016, C.H. Beck, 978-83-255-7940-1, s. 827-889, s. 1049-1093. 4) Objaśnienia do art. 9021 KC [w:] Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz (red. M. Gutowski), Warszawa 2016, C.H. Beck, 978-83-255-7942-5, s. 1311-1317, s. 1913-1915. Systemy Prawa 5) (wraz z M. Kępińskim) „Niezarejestrowane znaki towarowe” [w:] System prawa prywatnego, tom XV, Prawo konkurencji (red. M. Kępiński), C.H. Beck 2014, ISBN : 978-83-255-5216-9, s. 200-215. 6) Rozdział 1.1 i 1.4 „Zagadnienia wstępne” i „Charakterystyka ogólna przedmiotów prawa własności przemysłowej” [w:] Tom 3. Systemu Prawa Handlowego – Prawo własności przemysłowej, C.H. Beck 2015, ISBN 978-83-225-7198-6, s. 1-18, 98-169.