Przejdź do głównej sekcji

Jacek Krauss

Jacek Krauss
Imię i nazwisko

Jacek Krauss

Stopień naukowy
Doktor nauk prawnych
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Francuski
  • Polski
Dziedziny
  • Nieruchomości
  • Prawo bankowe
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo spółek
  • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
Rok urodzenia

1949

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Konsultant  w  Kancelarii  Linklaters C. Wiśniewski i Wspólnicy  Spółka Komandytowa; adiunkt i Dziekan Wydziału Administracji  w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce, wykładowca prawa cywilnego

Publikacje

Ostatnie publikacje :

Glosa do wyroku  Sądu Najwyższego z 6.11.2014 r. , II CSK 53/14 dot. dopuszczalności ograniczenia zakresu użytkowania przez wyłączenie uprawnienia użytkownika do pobierania pożytków – Glosa 2/2017

Le contrat de garantie a la lumiere  du droit civil polonais – dilemmes de construction [dans :] La reforme du droit des contrats en France – reflexions de juristes europeens  (red.) Mariola Lemmonier, Reiner Schulze, Dagmara Skupień  Wyd. Uniwersyteu Łódzkiego , Łódź,2019s.171-185

Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółek osobowych[w : Sto lat polskiego prawa handlowego , Księgta jubuleuszowa dedykowana Profesorowi  Andrzejowi  Kidybie Tom I red. Naukowa Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska -Pieczniak , Jerzy Szczotka,]WoltersKluwerWarszawa 2020,s.685-702.

Adres www

Przejdź do strony