Przejdź do głównej sekcji

Przemysław Katner

Przemysław Katner
Imię i nazwisko

Przemysław Katner

Stopień naukowy
doktor nauk prawnych
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Polski
Dziedziny
 • Finanse
 • Nieruchomości
 • Papiery wartościowe
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo spółek
 • Prawo własności intelektualnej
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty inwestycyjne
Rok urodzenia

1977

Miejscowość

Szczecin

Kraj

Polska

Kariera

1998 – International Business and Trade Summer Law Program organizowany przez The Catholic University of America w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński; 2001-2004 – Etatowa aplikacja sądowa w Sądzie Okręgowym w Łodzi zakończona egzaminem sędziowskim; 2002-2007 – Studia doktoranckie na Uniwersytecie Łodzkim; 2004-2005 – Fulbright Junior Program na The Catholic University of America w Waszyngtonie; 2006 – Kancelaria Sołtysiński & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa w Warszawie – praca w sekcji nieruchomości; 2006 – Wpis na listę radców prawnych; 2008-2009 – Asystent w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego; od 2008 – Indywidualna kancelaria radcy prawnego; od 2008 – Kancelaria KKR – Kappes, Kwiecień, Różalski i Partnerzy. Adwokaci, Radcy prawni spółka partnerska w Łodzi (obecnie Kappes, Kwiecień, Masłowski, Płachecki. Adwokaci. Spółka Partnerska); 2010 r. – obrona rozprawy doktorskiej, uzyskanie stopnia doktora nauk prawnych; od 2010 r. – Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego; od października 2012 r. – Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego Uniwersytetu Szczecińskiego

Publikacje

2003 – „Istota faktoringu, jego funkcje i rodzaje”, PUG 2003, nr 12; 2003 – opracowanie orzecznictwa i piśmiennictwa [w:] W.J. Katner: Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, LexisNexis, Warszawa 2003; 2003 – współautor “Nowa regulacja prokury”, PWP, Warszawa 2003; 2004 – współautor “Wykaz prac naukowych Profesora Adama Szpunara” [w:] Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara, Zakamycze, Kraków 2004; 2011 – monografia „Przeniesienie wierzytelności w umowie faktoringu”, Wolters Kluwer, Warszawa 2011;