Przejdź do głównej sekcji

Richard H. Kreindler

Richard H. Kreindler
Imię i nazwisko

Richard H. Kreindler

Stopień naukowy
dr
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Niemcy

Język
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo karne - gospodarcze
 • Prawo spółek
 • Prawo sportowe
 • Prawo własności intelektualnej
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty inwestycyjne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1959

Miejscowość

Frankfurt

Kraj

Niemcy

Publikacje

Transnational Litigation: A Basic Primer, desktop guide to transnational litigation issues for practitioners and law faculties [Spory międzynarodowe: Elementarz. Komputerowy przewodnik po kwestiach dotyczących międzynarodowych sporów sądowych dla prawników i wydziałów prawa], Oxford/Oceana, 1998 Transnational Litigation: A Practitioner’s Guide [Spory międzynarodowe: Przewodnik dla prawników], redaktor naczelny, 3 tomy, Oxford/Oceana, w tym 300-stronicowe wprowadzenie oraz około 25 rozdziałów poświęconych poszczególnym krajom, napisanych przez wiodących międzynarodowych specjalistów ds. sporów sądowych, 1999/1997 Strafrechtsrelevante und andere anstößige Verträge als Gegenstand von Schiedsverfahren: Zum Vorgehen von Schiedsgerichten bei Rechtsverletzungen von Vertragsparteien – ein rechtsvergleichender Beitrag zur nationalen und internationalen Schiedsgerichtsbarkeit [Niezgodne z prawem i inne niewłaściwe umowy jako przedmiot arbitrażu: O postępowaniu sądów arbitrażowych w przypadku naruszenia umów przez strony umowy – przegląd porównawczy arbitrażu krajowego i międzynarodowego], Schriftenreihe Abhandlungen zum Recht der Internationalen Wirtschaft [Seria: Rozprawy o międzynarodowym prawie gospodarczym], Band 71, Verlag Recht und Wirtschaft, praca doktorska, Westfalski Uniwersytet Wilhelma w Münsterze, Niemcy, 2005 Schiedsgerichtsbarkeit – Kompendium für die Praxis [Arbitraż – Kompendium prawnika], Verlag Recht und Wirtschaft, Frankfurt (wspólnie z J. Schaeferem i Dr R. Wolffem), 2006 Parallel Proceedings in Investment Arbitration: A Practitioner’s Perspective [Postępowanie równoległe w arbitrażu inwestycyjnym z punktu widzenia prawnika], w: The Backlash Against Investment Arbitration – Perceptions and Reality [Sprzeciw wobec arbitrażu inwestycyjnego – percepcja i rzeczywistość (M. Waibel i inni, red.), 2010

Adres www

Przejdź do strony