Przejdź do głównej sekcji

Andreas Bucher

Andreas Bucher
Imię i nazwisko

Andreas Bucher

Stopień naukowy
Doctor iuris
Narodowość

Szwajcaria

Język
 • Angielski
 • Francuski
 • Niemiecki
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo europejskie
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Projekty inwestycyjne
Rok urodzenia

1946

Miejscowość

Genewa

Kraj

Szwajcaria

Kariera

Director of the Department of Civil Law (1987-1993) and of the Department of Private International Law (1993-1998 and 2000-2008).

President of the Section on Private Law (1998-2000).

President of the Senat of the University of Geneva (1995-2000).

Member of the Swiss delegation at the 17th, 18th, 19th and 20th diplomatic sessions of the Hague Conference on Private International Law (1993, 1996, 2001, 2005) and at the session of the Special Diplomatic Commission on the International Protection of Adults (1999; vice-chair).

Expert of the Swiss delegation at the Special Commission on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters (1997-1999, 2003/2004);

President of the Commission on choice of court agreements at the 20th diplomatic session (June 2005). General Course on Private International Law at the Hague Academy of International Law (2009), special courses on the Family and on Public Policy in Private International Law (2000, 1993).

Chairman or arbitrator in several international arbitrations (ICC, ICSID, ad hoc)

Publikacje

La dimension sociale du droit international privé, Cours général, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, tome 341, 2009 (526 p.). [Wymiar społeczny prawa prywatnego międzynarodowego, Kurs wiedzy ogólnej, Antologia kursów Akademii Prawa Międzynarodowego, Haga, t. 341, 2009 (526 stron).] Droit international privé, Bâle/Geneve/Munich, 2e éd. 2004 (364 p.). Co-auteur: Andrea Bonomi. [Prawo prywatne międzynarodowe, Bazylea/Genewa/Monachium, wydanie drugie 2004 (364 strony) ; współautor Andrea Bonomi.] International Arbitration in Switzerland, Bâle/Francfort sur le Main 1989 (230 p.). Co-auteur: Pierre Yves Tschanz. [Arbitraż międzynarodowy w Szwajcarii, Bazylea/Frankfurt nad Menem 1989 (230 stron); współautor Pierre Yves Tschanz.] Le nouvel arbitrage international en Suisse, Bâle/Francfort sur le Main 1988 (203 p.). Die neue internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz, Bâle/Francfort sur le Main 1989 (221 p.). [Nowy arbitraż międzynarodowy w Szwajcarii, Bazylea/Frankfurt nad Menem 1988 (203 strony). Die neue internationale Schiedsgerichtsbarkeit in der Schweiz [Nowy arbitraż międzynarodowy w Szwajcarii], Bazylea/Frankfurt nad Menem 1989 (221 stron).] La Convention de La Haye sur les accords d’élection de for, Revue suisse de droit international et de droit européen 16 (2006) p. 29-62. [Konwencja haska w sprawie umów o wyborze sądu, Szwajcarski przegląd prawa międzynarodowego i europejskiego 16 (2006), str. 29-62.]

Adres www

Przejdź do strony