Przejdź do głównej sekcji

Ewa Stompor-Nowicka

Ewa Stompor-Nowicka
Imię i nazwisko

Ewa Stompor-Nowicka

Stopień naukowy
magister prawa
Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo budowlane
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo handlowe i umowy handlowe
  • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
  • Prawo pracy
  • Prawo spółek
  • Umowy dystrybucyjne i franchising
Rok urodzenia

1953

Miejscowość

Pabianice

Kraj

Polska

Kariera

Obok świadczenia pomocy prawnej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w różnych formach, a także osobom nie prowadzącym działalności gospodarczej, przygotowuję aplikantów radcowskich do wykonywania zawodu radcy prawnego jako prowadząca zajęcia na aplikacji, jak i jako patron.

Uczestniczyłam w pracach komisji egzaminacyjnej dokonującej naboru na aplikację radcowską oraz w komisji egzaminacyjnej, która przygotowywała i odbierała egzamin radcowski. Po zmianie ustawy o radcach prawnych zostałam członkiem zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania tematów na egzamin radcowski i nabór na aplikację radcowską, a także uczestniczyłam w pracach Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu radcowskiego.

Jako członek samorządu radcowskiego pełniłam wiele funkcji zarówno na szczeblu lokalnym jak i krajowym, w tym funkcję Sekretarza K.R.R.P. oraz V-ce Prezesa K.R.R.P.

Od kilu lat uczestniczę – jako arbiter – w Ogólnopolskim Moot Court z Arbitrażu Handlowego, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Warszawa pod patronatem S.A. przy KIG.