Przejdź do głównej sekcji

Krzysztof Wiater

Krzysztof Wiater
Imię i nazwisko

Krzysztof Wiater

Stopień naukowy
Magister prawa. Doktor nauk ekonomicznych
Uprawnienia
Radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
 • Rosyjski
Dziedziny
 • Arbitraż międzynarodowy
 • Finanse
 • Fuzje i przejęcia
 • Międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
 • Nowe technologie
 • Papiery wartościowe
 • Prawo bankowe
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo energetyczne i surowce
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo handlowe międzynarodowe i międzynarodowe kontrakty handlowe
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo reklamy i mediów
 • Prawo spółek
 • Prawo sportowe
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Projekty infrastrukturalne
 • Projekty inwestycyjne
 • Rynki kapitałowe i giełda
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
 • Zarządzanie ryzykiem
Rok urodzenia

1971

Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

2018-obecnie, Partner Zarządzający, NGL Wiater sp.k.

2007-2018, Partner Zarządzający, DLA Piper Wiater sp.k.

2005-2007, Partner Zarządzający, Squire Sanders Wiater sp.k.

2004-2005, Partner Zarządzający, Wiater sp.k.

2002-2004, Partner, Wasylkowski Wiater i Wspólnicy sp.k.

1999-2002, Manager, Domański Zakrzewski Palinka sp.k.

1996-1999, Associate, Furtek Palinka Zieliński sp.k.

1993-1996, Prawnik, Bank Handlowy

1999-2006, Adiunkt, Katedra Prawa Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa

1995-1998, Asystent, Katedra Prawa Gospodarczego, Szkoła Główna Handlowa

Publikacje

Wiater, Zakres swobody arbitra przy ustalaniu i stosowaniu właściwego prawa materialnego {The Scope of Arbitrator’s Discretion in Determining and Applying the Governing Substantive Law}, [in:] Księga pamiątkowa 60-lecia Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

Wiater (co-author), Aspekty prawne funkcjonowania konglomeratów finansowych {Legal Aspects of the Functioning of Financial Conglomerates}, [in:] M. Iwonicz-Drozdowska (ed.) Konglomeraty Finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2007

Wiater, (co-author), Poland’s method for rehabilitation of financially distressed businesses – is it a viable direction?, [in:] Eastern European Newsletter, 2006

Wiater, Swoboda gospodarcza – zagadnienia prawne {Economic Freedom – Legal Issues}, [in:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania
i Finansów SGH, Nr 57, 2005

Wiater, Krajowy Rejestr Sądowy – kilka uwag na temat pierwszego roku funkcjonowania nowego systemu rejestracji {National Court Register – Some Remarks on the First Year of Functioning of the New Registration System}, [in:] J. Kufel (ed.), Nowe Prawo Spółek. Wybrane aspekty prawne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, 2003

Wiater, (co-author), New Rules on Granting State Aid to Entrepreneurs, [in:] Eastern European Forum Newsletter, No. 2, 2001

Wiater, (co-author), National Court Register-Impact on New and Existing Companies, [in:] Eastern European Forum Newsletter, No. 1, 2001

Wiater, Postulowany zakres przedmiotów prawniczych wykładanych na uczelniach ekonomicznych – uwagi na podstawie praktyki polskich uczelni {The Recommended Curriculum of Legal Subjects Taught at Schools of Economics – Remarks Based on the Practice of Polish Schools of Higher Education, [in:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Z. 9, 1998

K. Wiater, Źródła prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień wynikających z prawa Wspólnoty Europejskiej {Sources
of Commercial Law with a Focus on the EC Law Issues}, [in:] Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Z. 5, 1997

Adres www

Przejdź do strony