Przejdź do głównej sekcji

Szymon Byczko

Szymon Byczko
Imię i nazwisko

Szymon Byczko

Stopień naukowy
doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego
Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
Dziedziny
 • Arbitraż inwestycyjny
 • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
 • Nowe technologie
 • Prawo budowlane
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo karne - gospodarcze
 • Prawo ochrony konkurencji (antymonopolowe)
 • Prawo reklamy i mediów
 • Prawo spółek
 • Prawo własności intelektualnej
 • Projekty infrastrukturalne
 • Umowy dystrybucyjne i franchising
 • Zarządzanie ryzykiem
Miejscowość

Łódź

Kraj

Polska

Kariera

Przewodniczący Komisji do spraw Postępowań Konstytucyjnych przy Naczelnej Radzie Adwokackiej – od 2004 r. do chwili obecnej Dyrektor Ośrodka Badawczego Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w latach 2009-2010 Członek Rady Naukowej Ośrodka Badawczego Adwokatury przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w latach 2006-2009 i 2010 – 2013

Publikacje

Interes ubezpieczeniowy. Aspekty prawne, Warszawa 2013 Umowa reasekuracji w: System prawa Prywatnego, t. IX red. W. J. Katner, Warszawa 2015 Przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych – uwagi w 10 lat po wyroku w sprawie P 25/12, Przegląd Prawa Handlowego, nr 9/2015