Przejdź do głównej sekcji

Kijów

Yuliya Atamanova

Yuliya Atamanova

Adiunkt, radca prawny
Yuliya Chernykh

Yuliya Chernykh

PhD, Chartered Arbitrator
Dmytro Donenko

Dmytro Donenko

Attorney-at-law
Irina Nazarova

Irina Nazarova

Tatyana Slipachuk

Tatyana Slipachuk

Arbiter dyplomowany
Sergiy A. Voitovich

Sergiy A. Voitovich

adwokat, Associate Professor in International law, the Honoured lawyer of Ukraine