Przejdź do głównej sekcji

Katarzyna Purc-Kurowicka

Katarzyna Purc-Kurowicka
Imię i nazwisko

Katarzyna Purc-Kurowicka

Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo karne
  • Prawo medyczne
  • Prawo ochrony konsumentów
  • Prawo pracy
  • Prawo spółek
Miejscowość

Rzeszów

Kraj

Polska

Kariera

od 2021 – obecnie Mediator Politechniki Rzeszowskiej

od 2017 – obecnie Prezes Centrum Mediacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie

od 2016 – obecnie Mediator na liście stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie

od 2015 – obecnie Mediator na liście stałych mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie

od 2013 – obecnie Adwokat w Kancelarii Adwokackiej w Rzeszowie

od 2012 – obecnie doktor nauk prawnych

od 2008 – 2014 asystent sędziego w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie w Wydziale: II Karnym Sądu I Cywilnym Sekcji do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym oraz dotyczących depozytów sądowych i przepadku rzeczy, IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

od 2005 – obecnie Adiunkt w Katedrze Prawa i Administracji Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.

Publikacje

Autorka 36 publikacji naukowych, w tym:
1. K. Purc-Kurowicka, Elektroniczne postępowanie upominawcze jako bezpieczna dla obywatela, nowa technologia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, „Nowoczesne technologie – źródło zagrożeń i narzędzie ochrony bezpieczeństwa”, I. Oleksiewicz, M. Polinceusz, M. Pomykała (red.), Rzeszów 2014, s. 75-85.
2. K. Purc-Kurowicka, Problemy bezpieczeństwa w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości – wybrane aspekty związane z informatyzacją postępowania sądowego, M. Pomykała, M. Polinceusz (red.), Dylematy bezpieczeństwa współczesnego państwa. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi, Rzeszów 2015, s. 427-435.
3. K. Purc-Kurowicka (red.), Bezpieczeństwo publiczne na terenie województwa podkarpackiego, Rzeszów 2017.
4. K. Purc-Kurowicka, Conflict management through mediation – opportunities and barriers to mediation, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Seria Prawnicza Prawo 25(2019), s. 240-249.
5. K. Purc-Kurowicka, E-mediacja jako nowoczesna technologia rozwiązywania sporów, [w:] Nowoczesne technologie – współczesne wyzwania w obszarze prawa i bezpieczeństwa, (pod red.) M. Pomykała, M. Merkwa, Rzeszów 2020, (ISBN 978-83-7934-447-5).
6. K. Purc-Kurowicka, D. Kamuda, Prawo gospodarcze, Rzeszów 2020, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,
7. K. Purc-Kurowicka, Wpływ pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce [w:] Bezpieczeństwo zgromadzeń i imprez masowych w Polsce., Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR,, Warszawa 2021, s. 161-170.
8. K. Purc-Kurowicka, Jurgilewicz B., Etyka prawnicza w Polsce w XXI w., Acta Iuridica Resoviensia, 33(115), 2021, 110–129,
9. K. Purc-Kurowicka, Wpływ pandemii COVID-19 na prawa i wolności obywateli w zakresie organizowania zgromadzeń, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Przegląd Prawa Konstytucyjnego Nr 1 (65)/2022, s.151-159,
10. K. Purc-Kurowicka, M. Pomykała, I. Oleksiewicz (red.), Współczesne problemy bezpieczeństwa wewnętrznego, Rzeszów 2023, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej,
11. K. Purc-Kurowicka, Korzyści wynikające z mediacji karnej dla pokrzywdzonego i sprawcy przestępstwa, Acta Iuridica Resoviensia, Nr 2(41)/2023,
12. K. Purc-Kurowicka, Security of a minor in mediation proceedings in family matters, Hmanites and Social Sciences Reserch Journal Quarterly No. 4 (2023) Rzeszów 2023.

 

Adres www

Przejdź do strony