Przejdź do głównej sekcji

Dziedziny / Telecommunications and IT law

Karl Poernbacher

Karl Poernbacher

Advocate
Catherine Schroeder

Catherine Schroeder

Lawyer
Ryszard Skubisz

Ryszard Skubisz

patent attorney, legal advisor
Stanisław Sołtysiński

Stanisław Sołtysiński

legal advisor
Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

Krystyna Szczepanowska-Kozłowska

legal advisor
Jacek Walczykowski

Jacek Walczykowski

legal advisor
Marek Wierzbowski

Marek Wierzbowski

legal advisor