Przejdź do głównej sekcji

Dziedziny / Intellectual property law

Janusz Adamkowski

Janusz Adamkowski

legal advisor
Yuliya Atamanova

Yuliya Atamanova

Associate Professor, attorney-at-law
Zbigniew Banaszczyk

Zbigniew Banaszczyk

Advocate
Jan Błeszyński

Jan Błeszyński

Prof. dr hab., em. full professor at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw
Louis Bernard Buchman

Louis Bernard Buchman

Avocat and Attorney-at-Law
Szymon Byczko

Szymon Byczko

barrister
Christopher Chinn

Christopher Chinn

Avocat
Bernardo M. Cremades

Bernardo M. Cremades

Advocate
Tomasz Cyrol

Tomasz Cyrol

Advocate, MCIArb
Krzysztof Czeszejko-Sochacki

Krzysztof Czeszejko-Sochacki

Advocate
Zbigniew Ćwiąkalski

Zbigniew Ćwiąkalski

Advocate
Witold Daniłowicz

Witold Daniłowicz

Legal counsel; attorney at law (Louisiana and Texas, USA)
Charles David DeBenedetti

Charles David DeBenedetti

NY Attorney
Saravanan Dhandapani

Saravanan Dhandapani

Advocate, Arbitrator, Mediator & Conciliator
Marek Gajek

Marek Gajek

advocate
Kuba Gąsiorowski

Kuba Gąsiorowski

adwokat
Ziemisław Gintowt

Ziemisław Gintowt

attorney at law
Piotr Jakubowski

Piotr Jakubowski

Jacek Jonak

Jacek Jonak

legal advisor
Ryszard Kalisz

Ryszard Kalisz

attorney at law [Polish: adwokat]
Aleksander Jerzy Kappes

Aleksander Jerzy Kappes

Advocate
Przemysław Katner

Przemysław Katner

assistant professor, attorney-at-law
Jakub Kępiński

Jakub Kępiński

Attorney at Law
Bohuslav Klein

Bohuslav Klein