Przejdź do głównej sekcji

Piotr Zięba

Piotr Zięba
Imię i nazwisko

Piotr Zięba

Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo karne
Miejscowość

Kielce

Kraj

Polska

Kariera

Studia Magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
Wydział Prawa i Administracji, kierunek prawo stacjonarne, magister (2003 – 2008)
Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Instytut/Katedra: Zakład Prawa i Polityki Penitencjarnej (2009 – 2013)
Aplikacja Adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Kielcach (2008 – 2012)
Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Zięba Adwokat (2012 – nadal)

Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Katedra Prawa Karnego, Katedra Prawa Cywilnego Asystent (2011-2017)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Asystent (2017 – 2018)

Mediator Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2012 – nadal)

Członek Komisji Inicjatyw Młodych Adwokatów przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2014 – 2016)

Członek Komisji ds. Praktyki Adwokackiej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2016 – 2021)

Członek Komisji ds. Równego Traktowania przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2021 – nadal)
Mediator przy Świętokrzyskim Centrum Mediacji (2016 – nadal)

Przewodniczący Terytorialnej Komisji Wyborczej Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach Wybory Samorządowe 2018 (2018)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiego Centrum Mediacji (2016 – 2020)

zastępca członka Sądu Dyscyplinarnego Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach (2013 – 2016)

Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach (2016)

Sędzia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury (2016 – nadal)
Wiceprezes Wyższego Sądu Dyscyplinarnego Adwokatury (2021 – nadal)
Redaktor Naczelny czasopisma „Palestra Świętokrzyska” (2023 – nadal)

 

Publikacje

„Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika” Monografia – Cezary Rogula (red.) Agnieszka Zemke-Górecka (red.)