Przejdź do głównej sekcji

Małgorzata Wojciechowicz

Małgorzata Wojciechowicz
Imię i nazwisko

Małgorzata Wojciechowicz

Stopień naukowy
Doktor
Uprawnienia
LL.M, MBA
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
Dziedziny
 • Finanse
 • Fuzje i przejęcia
 • Nieruchomości
 • Nowe technologie
 • Prawo bankowe
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo karne
 • Prawo medyczne
 • Prawo spółek
 • Prawo własności intelektualnej
Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Prezeska Polskiego Centrum Edukacji Prawnej – instytucji kształcenia i doskonalenia zawodowego mediatorów.

Profesor w Instytucie Prawa i Administracji CH oraz adiunkt w Instytucie Penitencjarystyki AWS
Przez 15 lat partnerka zarządzająca w kancelarii.
Swoją praktykę zawodową i naukową koncentruje wokół prawa cywilnego, rodzinnego i karnego wykonawczego.
Jako mediator jest wpisana na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.
Autorka wielu publikacji, wydawanych przez wiodące czasopisma naukowe znajdujące się na listach ministerialnych m.in Monitor Prawniczy i ADR Arbitraż i Mediacje, wyd. CH Beck.
Aktywnie uczestniczy w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
Umieszczona na liście 25 najwybitniejszych prawniczek w Polsce magazynu Forbes.

 

 

Publikacje

Status prawny zawodu mediatora sądowego w sprawach cywilnych i rodzinnych, ADR Arbitraż i Mediacja , 2/2021
Mediację przed rozwodem. Reforma prawa rodzinnego, ADR Arbitraż i Mediacja , 3/2021
Mediację rodzinną w Polsce w latach 2006–2020 w statystykach Resortu Sprawiedliwości, ADR Arbitraż i Mediacja , 4/2021
Analiza stanów prawnych mediacji rodzinnych w wybranych krajach anglosaskich. Studium prawno-porównawcze w:
Common law. Historia, doktryna, praktyka, konteksty. red. dr hab. Prof. UAM P. Krzywoszyński, Pracownia Myśli Politycznej i Prawnej WPiA UAM , wrzesień 2023r
Obowiązek alimentacyjny osób odbywających karę pozbawienia wolności w: Penitencjarystyka – perspektywa
prawna, psychospołeczna i bezpieczeństwa, red. M. Kuryłowicz, wyd. SWWS, publ. październik 2023 r
Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w: Nauki penalne. Teoria, praktyka, perspektywy red. Jagoda Dzida, Laboratorium Kryminalistyki, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Opieka naprzemienna i rodzinne postępowanie informacyjne na tle projektowanych zmian, Monitor Prawniczy, 09/2022

Adres www

Przejdź do strony