Przejdź do głównej sekcji

Ewa Wiśniewska-Sobel

Ewa Wiśniewska-Sobel
Imię i nazwisko

Ewa Wiśniewska-Sobel

Narodowość

Polska

Język
  • Polski
Dziedziny
  • Nieruchomości
  • Prawo administracyjne
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo medyczne
  • Prawo pracy
  • Prawo samorządu terytorialnego
  • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
  • Prawo zamówień publicznych
Miejscowość

Kraków

Kraj

Polska

Kariera

Zawodowy mediator i negocjator, prowadzi Kancelarię Mediacyjną Ewa W. Sobel. Specjalizuje się w mediacjach bankowych, medycznych, cywilnych, rodzinnych, rozwodowych i spadkowych.

Trener relacji, business mentor, szkoleniowiec, wykładowca MBA. Wyróżniona jako człowiek sukcesu i marka polskiego biznesu na Gali TOP POLISH BRANDS 2019 oraz w publikacji „Zwykli, niezwykli czyli historie biznesowe ludzi sukcesu i polskich marek”.

Absolwentka kierunku Organizacja i Zarządzanie UE w Krakowie, Kwalifikacyjnych Studiów Pedagogicznych AGH w Krakowie oraz European Negotiation & Mediation Academy w Warszawie.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe jako zarządzający strukturami banku w obszarze korporacyjnym i detalicznym oraz w zarządzaniu jednostkami w obszarze ochrony zdrowia z sektora prywatnego i publicznego.

Zajmuje się optymalizowaniem procesów biznesowych i komunikacji interpersonalnej, zarządzaniem kryzysowym, wdrażaniem procedury przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy, wspieraniem w radzeniu sobie ze stresem i manipulacją. Jest wykładowcą studiów podyplomowych na kierunku Negocjacje i Mediacje.

Wymieniana jako ekspert ds. Alternative Dispute Resolution, były Członek Komisji Bezpieczeństwa Biznesu, Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości (2015-2019), Mediator Stały Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan w Warszawie. Powołana jako Mediator Sądu Polubownego przy KNF.

Mediator Stały przy Sądach Okręgowych w Polsce, a także mediator PFRON.

Współpracuje z Ośrodkami Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Adres www

Przejdź do strony