Przejdź do głównej sekcji

Karolina Wilamowska

Karolina Wilamowska
Imię i nazwisko

Karolina Wilamowska

Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
Dziedziny
 • Inwestycje budowlane
 • Nieruchomości
 • Nowe technologie
 • Prawo administracyjne
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo ochrony konsumentów
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Prawo spółdzielcze
 • Prawo spółek
 • Prawo własności intelektualnej
Miejscowość

Inowrocław

Kraj

Polska

Kariera

Adwokatka, mediatorka Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Centrum Mediacji przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy, doktorantka Uczelni Łazarskiego, trenerka, mentorka Fundacji Women in Law; koordynatorka programu mediacji rówieśniczych w ramach Komisji Edukacji Prawnej przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy oraz przy Komisji Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej; członkini Instytutu Legal Tech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Wyróżniona na liście 25 najlepszych prawniczej w biznesie przez Forbes Women w 2022 r.

Publikacje

2012 – autor rozdziału „Odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki drogowe” w publikacji pokonferencyjnej „Odszkodowanie i zadośćuczynienie w prawie polskim” pod red. Prof. I. Zgolińskiego
2017 – autor rozdziału „Kilka uwag na temat roli obrońcy w procesie karnym w świetle zmian w Kodeksie postępowania karnego” w publikacji „Postępowanie przed sądem I instancji w znowelizowanym procesie karnym” pod red. Prof. I. Zgolińskiego
2017 – autor artykułu „Odszkodowanie za hałas w obszarze ograniczonego użytkowania lotniska” opublikowanego w Przeglądzie Ochrony Środowiska
2019 – autor rozdziału „Zwolnienia i pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami” w publikacji „Prawo o odpadach. Wybrane problemy” pod red. Prof. B. Rakoczego
2022 – autor rozdziału „Wdrażanie mediacji rówieśniczych w szkole – założenia i perspektywy na tle pilotażowego programu „Mediacje w szkole w praktyce” realizowanego przez Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy” w publikacji „Mediacja: od rozmowy do porozumienia” pod red. M. Romanowskiego

Adres www

Przejdź do strony