Przejdź do głównej sekcji

Barbara Warwas

Barbara Warwas
Imię i nazwisko

Barbara Warwas

Stopień naukowy
Dr
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
Miejscowość

Voorburg

Kraj

Holandia

Kariera

Dr. Barbara Warwas jest profesorem nauk stosowanych na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Hadze (THUAS), gdzie kieruje grupą badawcza „multilevel regulation” https://www.thuas.com/research/research-groups/multilevel-regulation.
W latach 2020 – 2022 dr. Warwas pełniła funkcje Dyrektora Centrum Eksperckiego dotyczącego Globalnego Zarządzania (Centre of Expertise on Global Governance) przy THUAS.
W 2014, dr. Warwas była członkiem zespołu badawczego, który przygotował raport dotyczący instrumentów prawnych i praktyk arbitrażowych w Unii Europejskiej i Szwajcarii, zlecony przez Parlament Europejski.
Dr. Warwas zdobyła tytuł doktora nauk prawnych na Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji (2013).
We Florencji Dr. Warwas pracowała również jako visiting counsel w dziale rozstrzygania sporów GE Oil & Gas, w zespole głównego globalnego doradcy ds. sporów sądowych dla GE Oil & Gas i w kancelarii prawnej Studio Legale Calabresi Guadalupi.
Dr. Warwas jest autorka publikacji w dziedzinie regulacji, arbitrażu, innych metod pozasądowego rozstrzygania sporów (w tym mediacji).
Dr. Warwas prowadzi również badania edukacyjne w tym badania dotyczące mediacji rówieśniczej (np. w ramach stypendium Comenius Senior Fellowship przyznanego przez Holenderską Radę ds. Badań Naukowych (wydział badan edukacyjnych) w latach 2020-2023).

Publikacje

Liability of Arbitral Institutions: Legitimacy Challenges and Functional Responses, T.M.C. Asser Press/Springer (ISBN 978-94-6265-110-4), 2016
Rynek cyfrowy. Akt o usługach cyfrowych. Akt o rynkach cyfrowych. Rozporządzenie platform-to-business. Komentarz pod redakcja dr. M. Grochowskiego (Duże Komentarze Becka), komentarze dotyczące przepisów o mediacji i wewnętrznym systemie rozstrzygania sporów: art. 11-13 Rozporządzenia 2019/1150; art. 52 Rozporządzenia 2022/1925; art. 19-21 i art. 90 Rozporządzenia 2022/2065; planowany termin wydania: 29.12.2023
B. Warwas, “Returning to the Origins of Multilevel Regulation: The Role of Historical ADR Practices,” European Journal of Legal Studies 2023, Vol. 15, No. 1, pp. 127-170
A.M. Kemshaw; A.P. Malliaropoulou; L. Pantaleo; B. Warwas; „European Rule of Law and Arbitration: What Standard(s)?” TDM 4 (2023)
B. Warwas, Lauriane Eudeline, Alexandra van Coppenolle, Marike Hehemann, Ellie Murray-Playfair, “Trust MEdiators: learn and practice how to be trustworthy mediators,” Tijdschrift Conflicthantering, 24-34, No. 1, 2022
“The Application of Arbitration in Transnational Private Regulation: An analytical framework and recommendations for future research,” Questions of International Law 73 (2020), 33-50
“The Privatization of Consumer Disputes in the EU Financial Sector and the Future of Institutional Arbitral Liability” in The Financial Regulation and Civil Liability in European Law, eds. Olha Cherednychenko, Mads Andenas, 284-306, Edward Elgar, 2020
“Arbitration in the Baltic States and Scandinavia: Insights from a Large-Scale Empirical Study,” European Journal of Comparative Law and Governance, Volume 6, Issue 1 (March 2019), 7-77
“Do the Provisions of CETA on the Status of Arbitrator Increase the Legitimacy of the ICS?” Belgian Review of International Law, Issue 2017, No. 2, 546-566
“The Current State of the Scholarship on Arbitration and EU Law: From absolute exclusion to cautious inclusion,” Transnational Dispute Management Journal, Vol. 15, No. 1, 2018, (online publication)
“Arbitration in Southern Europe: Results of an Empirical Study commissioned by the European Parliament,” co-authored with Tony Cole and Pietro Ortolani, 26 American Review of International Arbitration (2015), 187-268
Tony Cole, Ilias Bantekas, Christine Riefa, Federico Ferretti, Barbara Warwas and Pietro Ortolani, The Legal Instruments and Practice of Arbitration in the EU, A study for the Directorate General for Internal Policies Policy Department C: Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, European Union, Brussels, 2014, republished by Transnational Dispute Management Journal (February 2015, ISSN 1875-4120)

Adres www

Przejdź do strony