Przejdź do głównej sekcji

Paulina Tomaszewska-Rozbicka

Paulina Tomaszewska-Rozbicka
Imię i nazwisko

Paulina Tomaszewska-Rozbicka

Uprawnienia
Dr
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo medyczne
Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Doświadczenie zawodowe sytuuje się przede wszystkim w pracy w ramach samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz kancelarii radcy prawnego w obszarze alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz współpracy z kancelarią adwokacką w zakresie sporów gospodarczych i alternatywnych metod ich rozwiązywania.
Staż dydaktyczny zdobywany od 2018 r. Obszar tematyczny prowadzonych zajęć koncentruje się wokół alternatywnych metod rozwiązywania sporów, mediacji, negocjacji.

2019-2020 Badaczka w projekcie międzynarodowym LAWtrain, finansowanym ze środków Unii Europejskiej, pod kierownictwem dr Katarzyny Antolak-Szymanski we współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie, Università di Torino, Aix-Marseille Université, Ludwig-Maximilians-Universität München, Universidad Complutense de Madrid, Universität Passau, Univerza v Mariboru, obejmuijącym prowadzenie zajęć dla radców prawnych w ramach doskonalenia zawodowego.

Dorobek naukowy sytuuje się na styku dwóch zagadnień naukowych: alternatywnych metod rozwiązywania sporów oraz prawa medycznego. Całość dorobku zawiera się w dziedzinie nauk socjologicznych, w dyscyplinie prawo. Tematy podejmowane w dotychczasowych publikacjach to przede wszystkim: alternatywne metody rozwiązywania sporów, mediacje, postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów.