Przejdź do głównej sekcji

Bogdan Rogaski

Bogdan Rogaski
Imię i nazwisko

Bogdan Rogaski

Stopień naukowy
Dr
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Finanse
  • Fuzje i przejęcia
  • Inwestycje budowlane
  • Prawo bankowe
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
  • Prawo zamówień publicznych
Miejscowość

Białystok

Kraj

Polska

Kariera

Wieloletni praktyk gospodarczy, mediator i wykładowca akademicki.
W latach 2018-2020 Prezes Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Białymstoku.
Członek Rady Izby Przemysłowo- Handlowej w Białymstoku

Stały Mediator Sądu Okręgowego w Białymstoku i Warszawie, mediator Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji, mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego