Przejdź do głównej sekcji

Filip J. Radziwiłł

Filip J. Radziwiłł
Imię i nazwisko

Filip J. Radziwiłł

Stopień naukowy
Dr
Narodowość

Polska

Język
  • Polski
  • Angielski
Dziedziny
  • Prawo administracyjne
  • Prawo pracy
  • Prawo własności intelektualnej
Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Alternatywnymi Metodami Rozwiązywania Sporów (ADR) zajmuję się od 2015 r.
W 2016 r., decyzją Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie oraz decyzją Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa – Praga zostałem wpisany na listę mediatorów stałych. rowadzę praktykę mediacyjną w sprawach związanych z prawem własności przemysłowej, prawem administracyjnym oraz w zakresie sporów pracowniczych.
W 2023 r. uzyskałem stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Alternatywne metody rozwiązywania sporów w zakresie procedury związanej z udzielaniem praw ochronnych na znaki towarowe”.
Kancelaria Mediacji Sądowych i Pozasądowych ERISTIS – właściciel

Publikacje

F. Radziwiłł, Mediation as an alternative method of resolving disputes in the opposition procedure against the trade mark application, Studia Prawnicze (ISSN: 0039-3312; eISSN: 2719-4302) w numerze 1(227) (2023).
F. Radziwiłł, 125 lat systemu madryckiego, Kwartalnik UPRP, 3/2016, s. 2-3.
F. Radziwiłł, Znak towarowy „w chmurze”, Kwartalnik UPRP, 1/2015, s. 65.
F. Radziwiłł, Nowa wspólna praktyka ochrony znaków czarno-białych, Kwartalnik UPRP, 3/2014, s.63-64.
F. Radziwiłł, Znaki Pozycyjne – kategoria wyrafinowanych znaków towarowych, Prawo Europejskie w Praktyce, 3/2014, s. 23-26, ISSN: 1733-2036.
F. Radziwiłł, M. Wróbel, Konwergencja – mit czy konieczność?, Kwartalnik UPRP, 3/2011 s.20.
F. Radziwiłł, Klasyfikacja nicejska, Kwartalnik UPRP, 4/2010, s. 48.
M. Domańska, R. Kędziora, F. Radziwiłł, I. Twardowska-Mędrek, Kodeks Postępowania Administracyjnego Objaśnienia, (red.). A. Wróbel, Zakamycze 2004, ISBN: 83-7333-373-8.

Adres www

Przejdź do strony