Przejdź do głównej sekcji

Monika Pujan

Monika Pujan
Imię i nazwisko

Monika Pujan

Narodowość

Polska

Język
  • Polski
Dziedziny
  • Inwestycje budowlane
  • Nieruchomości
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo karne
  • Prawo samorządu terytorialnego
  • Prawo spółdzielcze
Miejscowość

Łódź

Kraj

Polska

Kariera

mediator, szkoleniowiec, nauczyciel dyplomowany, Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi

Przeprowadziła ponad tysiąc mediacji z zakresu spraw karnych, rodzinnych, cywilnych i gospodarczych.
Jej główny obszar zainteresowań to sprawy karne, zagadnienia związane z psychologicznymi aspektami mediacji w kontekście zjawiska przemocy oraz specyfika konfliktów interpersonalnych z udziałem osób w kryzysie. Organizuje i prowadzi programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu.
Współpracuje z Radą Terenową do Spraw Społecznej Readaptacji
i Pomocy Skazanym przy Sądzie Okręgowym w Łodzi w zakresie promowania wiedzy na temat mediacji.
Ukończyła studia podyplomowe: ”Mediacja społeczna” na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ i studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych z elementami wiedzy pozaprawnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Ekspert merytoryczny oraz autorka kwalifikacji rynkowej ,,Prowadzenie mediacji w sprawach karnych i o wykroczenia”.
Posiada doświadczenie pracy w sądzie. Odbyła staż urzędniczy i w 2003 roku zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną przy Sądzie Okręgowym w Łodzi uzyskując tytuł sekretarza sądowego.
Nauczyciel dyplomowany pracujący z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Zgierzu.

Adres www

Przejdź do strony