Przejdź do głównej sekcji

Paulina Bednarz

Paulina Bednarz
Imię i nazwisko

Paulina Bednarz

Stopień naukowy
mgr, MBA
Narodowość

Polska

Język
 • Angielski
 • Polski
Dziedziny
 • Prawo administracyjne
 • Prawo bankowe
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo europejskie
 • Prawo farmaceutyczne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo handlowe i umowy handlowe
 • Prawo karne - gospodarcze
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy
 • Prawo reklamy i mediów
 • Prawo własności intelektualnej
 • Zarządzanie ryzykiem
Rok urodzenia

1980

Miejscowość

Marki

Kraj

Polska

Kariera

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – ekspert, sp. ds. rozliczeń

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, trener

Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym – Dyrektor ds. projektów i komunikacji

ZPU TARA Paulina Bednarz – doradztwo, konsultacje, mediacje

Doświadczenie mediacyjne Fundacja Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym – spory pracownicze – mediacje podczas wdrażania strategii i planów rozwojowych w firmach, a także opracowania programów rozwoju pracowników wewnątrz organizacji. – spory administracyjne – negocjacje i mediacje na szczeblu samorządowym. – sprawy gospodarcze – w obszarach relacji z otoczeniem firm i prowadzenie programów na rzecz społeczności lokalnych, – sprawy rodzinne – wsparcie i doradztwo dla uczestników projektów społecznych, objętych ryzykiem wykluczenia społeczno-zawodowego.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Warszawie i w Markach ( od 2018 r.) – mediacje rodzinne, okołorozwodowe, relacyjne, partnerskie

Stały mediator Sądu Okręgowego w Warszawie (lista stałych mediatorów) – od 2017 r.