Przejdź do głównej sekcji

Przemysław Nawojski

Przemysław Nawojski
Imię i nazwisko

Przemysław Nawojski

Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Polski
Dziedziny
  • Fuzje i przejęcia
  • Inwestycje budowlane
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo ochrony konsumentów
  • Prawo spółdzielcze
  • Prawo spółek
  • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
  • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
Miejscowość

Rzeszów

Kraj

Polska

Kariera

Członek Zarządu CM przy ORA w Rzeszowie do 2023 r.,
Członek Rady Konsultacyjnej CM przy NRA,
Koordynator ds. mediacji przy ORA Rzeszów,
Mediator wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa SO w Rzeszowie,
Indywidualna praktyka adwokacka od 2013 r.,

Absolwent Studiów Podyplomowych „Mediacje i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów” – 2017/2018 prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie
Udział w międzynarodowej konferencji „Mediation in Poland – INTERNATIONAL DIALOGUE” w dniach 22-26.04.2019 jako prelegent
Udział w konferencji „Mediacje – szansa czy zagrożenie?” w dniu 16.10.2018 r. jako prelegent tematu „Mediacje gospodarcze – problemy spółek, przedsiębiorców i ich możliwe rozwiązania”

Adres www

Przejdź do strony