Przejdź do głównej sekcji

Paweł P. Mlicki

Paweł P. Mlicki
Imię i nazwisko

Paweł P. Mlicki

Stopień naukowy
Dr
Narodowość

Polska

Język
  • Polski
  • Angielski
  • Niderlandzki
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo pracy
Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Kilkanaście lat pracy naukowej na uniwersytetach w Polsce i Holandii. Wieloletni doradca holenderskiej policji i Ministerstwa Sprawiedliwości w obszarach międzynarodowej współpracy w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości oraz wprowadzania zasad etyki zawodowej w administracji publicznej. Prowadził zajęcia w European Institute of Public Administration w Maastricht i z École nationale d’administration w Strasburgu.
Był członkiem Rad Nadzorczych Job Net, PZU NFI Management, Smart Venture S.A. i Smart Faktor S.A. Wieloletni członek Zarządu Niderlandzko-Polskiej Izby Gospodarczej. Budował i prowadził polski oddział holenderskiej firmy Déhora; obecnie z nią współpracując pomaga organizacjom ze wszystkich sektorów gospodarki w optymalizacji planowania korporacyjnego czasu pracy i rozwiązywaniu sporów pracowniczych.
Współpracownik Jakuba Świtluka w jego Biurze Mediacji Gospodarczej;
Mediator w Déhora Consultancy Group;
Założyciel JDG Paweł Mlicki MOC (Mediation and Organisation Consultancy);
Wpisany na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego Warszawa w Warszawie;
Mediator Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan;
Mediator Międzynarodowego Centrum Mediacji.

Publikacje

Czas na Mediacje!, (z Jakubem Świtlukiem), Dziennik Gazeta Prawna, 3 stycznia 2020r. oraz Gazeta Finansowa, 10–16 stycznia 2020r.
“See you in court” or Mediation, Bulletin of the Netherlands-Polish Chamber of Commerce, 43, Summer 2013.
Us & Them, Thesis Publishers, Amsterdam, 1993.
Being different or being better? National stereotypes and identifications of Polish and Dutch students, (with Naomi Ellemers). European Journal of Social Psychology, 26, 1996 (pp. 97 – 114).
Hostage Posting as a Mechanism for Co-operation the Prisoner’s Dilemma Game, In: 'Frontiers in Social Dilemma Research’ (eds. W.B.G. Liebrand & D.M. Messick); Springer- Verlag, Berlin, Heidelberg, 1996 (pp. 165-183).
Crime Prevention in The Netherlands: An Integrated Approach, (with A.A. Aronowitz; in Polish). In: 'Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych’ [Crime Prevention in Local  Communities) (eds. J. Czapska & W. Krupiarz); Instytut Spraw Publicznych (Institute for Public Affairs), Warsaw, 1999 (pp. 281-294).
Police Co-operation between the EU-member States and Central Europe: The Netherlands Experiences, (with H. v.d. Meulen; in Dutch). Internationale Spectator, 12, 1999 (pp. 656 – 660).
De Politie in Polen: Hervormingen en Uitdagingen [The Police in Poland: Reforms and Challenges]. Justitiële Verkenningen (a professional journal of the Netherlands Ministry of Justice), 4, 2003 (pp. 29-38).

Adres www

Przejdź do strony