Przejdź do głównej sekcji

Dagmara Miler

Dagmara Miler
Imię i nazwisko

Dagmara Miler

Uprawnienia
Adwokatka/rzeczniczka patentowa
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Nowe technologie
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo ochrony konsumentów
  • Prawo reklamy i mediów
  • Prawo własności intelektualnej
Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

2014 r. ukończenie studiów prawnych na Uniwersytecie Jagiellońskim z wyróżnieniem,
2014 r. ukończenie Szkoły Prawa Ukraińskiego (projekt Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Kijowsko – Mohylańskiej i Uniwersytetu im. Iwana Franki;
2018 – ukończenie aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i zdanie egzaminu zawodowego (tytuł adwokata),
2022 – ukończenie aplikacji rzecznikowskej przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych i zdanie egzaminu zawodowego (tytuł rzecznika patentowego),
2018 – ukończenie Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej – Uniwersytet Warszawski,
2022 – ukończenie studiów podyplomowych Prawo Nowych Technologii – Akademia Leona Koźmińskiego,
od 2022 wykładowca aplikacji adwokackiej – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (prawo gospodarcze, prawo własności intelektualnej, prawo własności przemysłowej i prawo autorskie),
od 2021 wykładowca prawa autorskiego na Uniwersytecie Artystycznym im. M. Abakanowicz w Poznaniu,
od 2023 wykładowca prawa nowych technologii na Politechnice Lubelskiej – kierunek Sztuczna inteligencja w biznesie.

Publikacje

Pozyskiwanie dowodu przy wykorzystaniu ekspertyzy osmologicznej [w:] Katalog dowodów w postępowaniu karnym, red. M. Czerwińska, P. Czarnecki, Warszawa 2014.

Adres www

Przejdź do strony