Przejdź do głównej sekcji

Sylwia Małachowska

Sylwia Małachowska
Imię i nazwisko

Sylwia Małachowska

Narodowość

Polska

Język
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo karne
Miejscowość

Białystok

Kraj

Polska

Kariera

Sylwia Małachowska: psycholog, psychoterapeuta, trener umiejętności miękkich i procesów grupowych, mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku.
W latach 2000-2007 psycholog w Domu Dziecka w Białymstoku – praca z wychowankami oraz ich dysfunkcyjnymi/niewydolnymi wychowawczo rodzinami, interwencja kryzysowa,
W latach 2006-2022 psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – diagnoza, warsztaty umiejętności miękkich i interwencja kryzysowa.
Od 2007 roku własna praktyka psychoterapeutyczna i szkoleniowa (szkolenia m.in. w zakresie diagnozy, dynamiki i rozwiązywania konfliktów w tym mediacji, umiejętności miękkich, budowania zespołu i zarządzania dynamiką procesu grupowego, podstawowych umiejętności psychologicznych dla różnych grup zawodowych)
Od 2022 roku współzałożycielka Ośrodka Mediacyjno-Psychologicznego mającego na celu edukację w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów, szeroko rozumianą profilaktykę oraz kompleksową pomoc w sytuacjach kryzysowych.