Przejdź do głównej sekcji

Tomasz Kuczyński

Tomasz Kuczyński
Imię i nazwisko

Tomasz Kuczyński

Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo medyczne
  • Prawo pracy
Miejscowość

Mońki

Kraj

Polska

Kariera

Prezes Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku
Członek Rady Konsultacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej
Wpisany na listę Stałych Mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Studia Prawnicze odbywałem na Wydziale Prawa UWB w latach 2007 – 2012. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego, w latach 2012 – 2015, odbywałem aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Białymstoku.
Od lipca 2016 roku prowadzę indywidualną Kancelarię Adwokacką z siedziba w Mońkach.
Uzyskałem uprawnienia Mediatora i jestem wpisany na listę Mediatorów w Centrum Mediacji przy Naczelne Radzie Adwokackiej oraz listę Mediatorów przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku.
Figuruję na liście Mediatorów prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku.
Następnie od roku 2021 jestem Prezesem Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej w Białymstoku, od tej pory jestem również członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Od 2020 roku uczestniczę w seminarium doktoranckim, przygotowuję rozprawę doktorską z zakresu prawa medycznego. Uczestniczyłem w obradach konferencji naukowej „Wybrane prawne i medyczne problemy ginekologii dziecięcej”, w Międzynarodowej konferencji Prawo & Mediacje.
W dniach 24 – 25 stycznia 2020 roku uczestniczyłem w Konferencji Mediacje w Medycynie organizowanej przez Naczelną Izbę Lekarską przy współpracy z Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej

Publikacje

Artykuł do SIP Legalis C. H. Beck pod nazwą Terminy w postępowaniach cywilnych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.