Przejdź do głównej sekcji

Beata Krzemińska

Beata Krzemińska
Imię i nazwisko

Beata Krzemińska

Narodowość

Polska

Język
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo pracy
Miejscowość

Białystok

Kraj

Polska

Kariera

Mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku
Biegły sądowy z zakresu pedagogiki przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany
Współorganizator ogólnopolskiej Konferencji „Mediacje w oświacie – wyzwania i perspektywy” kwiecień 2023 roku,
Organizator wyjazdu uczniów szkoły na IX Kongres Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych w Kamieniu- województwo podkarpackie, na którym zaprezentowali symulacje mediacji rówieśniczych,
Współkoordynator programów Erasmus+ w szkole od 2017 do 2022 roku
Od 2022 roku wicedyrektor szkoły podstawowej

Publikacje

Udzielenie wywiadu „O korzyściach, jakie mogą przynieść mediacje rówieśnicze w oświacie” – rozmowa z panią Izą Serafin w Polskim Radiu Białystok.

https://www.radio.bialystok.pl/akademia-zycia/index/id/225657https://

Udzielenie wywiadu dla portalu prawo.pl „Dziecko to nie dorosły, więc mediator od spraw małoletnich potrzebuje szkoleń” rozmowa na temat wdrażania projektu mediacji w szkole angażującego nauczycieli, uczniów oraz rodziców oraz polepszeniu współpracy i komunikacji

www.prawo.pl/oswiata/mediacje-w-szkolach-i-w-sprawie-nieletnich-koneferencja-w,520921.html

https://sp47.bialystok.pl/2023/10/02/ix-kongres-mediatorow-szkolnych-i-rowiesniczych/https://sp47.bialystok.pl/2023/05/04/relacja-z-konferencji-mediacje-w-oswiacie-wyzwania-i-perspektywy/