Przejdź do głównej sekcji

Paweł Janus

Paweł Janus
Imię i nazwisko

Paweł Janus

Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Finanse
  • Prawo bankowe
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo karne
  • Prawo samorządu terytorialnego
  • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Mediator w centrach mediacyjnych przy Komisji Nadzoru Finansowego, Naczelnej Radzie Adwokackiej, Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz PFRON. Stały mediator – Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Sąd Okręgowy Warszawa-Praga.

Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego. Po ukończeniu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu zawodowego rozpoczął wykonywanie zawodu adwokata. Posiada także wpis na listę radców prawnych. Mediacje prowadzi od 2015 r.
Wykładowca akademicki. Prowadził zajęcia m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie WSB oraz Uczelni Korczaka. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Collegium Humanum – Szkole Głównej Menedżerskiej w Warszawie. Znany ze swojej działalności społecznej i samorządowej.

Publikacje

Ugoda (w:) Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika, ISBN 9788382238099, Warszawa 2021
Glosa do wyroku TK z dnia 14 kwietnia 2015 r., P 45/12, Monitor Prawa Bankowego Nr 11/2017
Problem równoległości ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, ISBN 9788394183806 (książka), ISBN 9788394183813 (ebook), Warszawa 2015
Glosa do wyroku NSA z dnia 27 maja 2009 r., II FSK 163/08, LEX/el. 2012
Glosa do uchwały SN z dnia 20 stycznia 2010 r., III CZP 122/09, LEX/el. 2012
Glosa do postanowienia SN z dnia 20 października 2011 r., IV KK 129/11, LEX/el. 2012
Muzeum Sądownictwa w Koźmińskim. Katalog zbiorów, Opr. Rafał Bielski, ISBN: 8389437627, Warszawa 2006 (współautor)

Adres www

Przejdź do strony