Przejdź do głównej sekcji

Rafał Gulko

Rafał Gulko
Imię i nazwisko

Rafał Gulko

Uprawnienia
Adwokat
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo karne
  • Prawo sportowe
Miejscowość

Białystok

Kraj

Polska

Kariera

Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Białymstoku o 2015 r., specjalizuje się przede wszystkim w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego. Posiada praktykę procesową w sprawach karnych.
Uczestniczył w wielu konferencjach dotyczących mediacji, w tym w II Międzynarodowej Konferencji „Mediacja w praktyce mediatora i pełnomocnika” zorganizowanej przez Centum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Prowadził pilotażowe spotkania dla młodzieży z dziedziny mediacji.

Mediator na podstawie Certyfikatu Rady Regentów Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów oraz ICAMC Sądu Arbitrażowego i Centrum Mediacji, Certyfikat # KIMA/B/210/2014