Przejdź do głównej sekcji

Artur Granecki

Artur Granecki
Imię i nazwisko

Artur Granecki

Uprawnienia
Radca prawny
Narodowość

Polska

Język
 • Polski
Dziedziny
 • Inwestycje budowlane
 • Nieruchomości
 • Prawo administracyjne
 • Prawo cywilne i umowy cywilne
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo pracy
 • Prawo samorządu terytorialnego
 • Prawo spółdzielcze
 • Prawo spółek
 • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
 • Prawo własności intelektualnej
 • Prawo zamówień publicznych
Miejscowość

Warszawa

Kraj

Polska

Kariera

Radca prawny od 2001r., wykonuje obsługę prawną od 1994r. w administracji rządowej (naczelne i centralne organy administracji publicznej), samorządowej i w korporacjach, w tym międzynarodowych.

Posiada praktykę procesową w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Prowadził szkolenia dla Urzędu m.st. Warszawy, Unii Metropolii Polskich i Konfederacji Lewiatan w zakresie mediacji oraz ekspert Unii Metropolii Polskich w zakresie mediacji administracyjnych, reprezentował jako ekspert Unię Metropolii Polskich w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamów publicznych.

 

Mediator wpisany na listę Mediatorów: Sądu Polubownego – Prokuratorii Generalnej RP, Konfederacji Lewiatan, przy KNF, Sądu Okręgowego w Warszawie