Przejdź do głównej sekcji

Grzegorz Frączek

Grzegorz Frączek
Imię i nazwisko

Grzegorz Frączek

Stopień naukowy
dr
Uprawnienia
Radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
Dziedziny
  • Inwestycje budowlane
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo medyczne
  • Prawo pracy
Miejscowość

Katowice

Kraj

Polska

Kariera

Dr nauk prawnych;
Dziekan Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, Uczelnia Korczka;
radca prawny;
Stały Mediator przy Sądzie Okręgowym w Katowicach oraz w Warszawie

Publikacje

1. Ugoda przed mediatorem jako jedna z form zakończenia sporu między przedsiębiorcami; Mediacja i Arbitraż jako sposoby polubownego rozwiązywania sporów, red. D. Czura-Kalinowska; Poznań 2009
2. Zmiana osoby mediatora wyznaczonego postanowieniem sądu; Arbitraż i Mediacja – aktualne problemy teorii i praktyki funkcjonowania sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych; Rzeszów 2009
3. Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów dotyczących nieruchomości; Nieruchomość 2/2011
4. Funkcjonowanie ośrodków mediacyjnych; ADR Arbitraż i Mediacja 2/2011
5. Mediation in civil and commercial cases in Poland; 2012; Book on Mediation; Intersentia nv | Groenstraat 31 | 2640 Mortsel (Antwerpen) | België
6. Umowa o mediację [w:] A. Torbus, Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka – teoria – perspektywy, Warszawa 2015