Przejdź do głównej sekcji

Ewa Gmurzyńska

Ewa Gmurzyńska
Imię i nazwisko

Ewa Gmurzyńska

Uprawnienia
radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Angielski
  • Polski
  • Rosyjski
Rok urodzenia

1960

Kraj

Polska

Kariera

2005- współzałożycielka i członek zarządu Fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW 1998 – kierownik Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW oraz asystent w Center for Governemental Responsibility, Wydział Prawa Uniwersytet Floryda, USA 2005 – wiceprzewodnicząca Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości 2005 – mediator sądowy w sprawach gospodarczych, mediator przy Krajowej Izbie Gospodarczej, mediator Centrum Mediacji przy Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan oraz mediator Centrum Mediacji Gospodarczej Partner Polska 2004 – wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UW w zakresie prawa porównawczego oraz mediacji i negocjacji 1990 – 1998 asystent w sekcji programów międzynarodowych Center for Governmental Resposnsibility, Uniwersytet Floryda, Wydział Prawa, Gainesville, USA 1991, reprezentowanie obywateli polskich w sprawach dotyczących odzyskania nieruchomości 1989 – 1990, radca prawny w Spółce Telekomunikacyjnej Telkom-Telmont 1998, uzyskanie wpisu na listę radców prawnych OIRP w Warszawie 1986 – 1989, trzyletnia aplikacja radcowska organizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie 1986 – 1989, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej, stanowisko radcy oraz p.o sekretarza Sądu 1985 – 86, organizacja samorządu radców prawnych w Warszawie. Koordynowanie szkoleń dla radców prawnych. Asystent Rzecznika Dyscyplinarnego.

Publikacje

Książki: Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym- zastosowanie w Europie i w Polsce, CH Beck 2007 Artykuły Mediacja w sprawach cywilnych – kierunki rozwoju w orzecznictwie sądów powszechnych w Europie i w Stanach Zjednoczonych, Przegląd Sądowy, Listopad 2006 Rola Prawa i Prawników Mediacjach, Radca Prawny, Grudzień 2005 Mediacje w Stanach Zjednoczonych, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, Czerwiec 2004 Kwalifikacje Mediatorów, Temidium, Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Luty 2004 Mediacje – podstawowe zasady i istota mediacji, Temidium, Kwartalnik Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Październik 2003 Charakterystyka mediacji na przykładzie mediacji w Stanach Zjednoczonych, prezentacja i artykuł przygotowany na konferencję zorganizowaną przez Instytut Spraw Publicznych, Czerwiec 2003