Przejdź do głównej sekcji

Ilona Dzido

Ilona Dzido
Imię i nazwisko

Ilona Dzido

Narodowość

Polska

Język
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo administracyjne
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo karne
  • Prawo medyczne
  • Prawo pracy
  • Prawo samorządu terytorialnego
Miejscowość

Biłgoraj

Kraj

Polska

Kariera

1. Mediator sądowy okręgów lubelskiego, zamojskiego, rzeszowskiego oraz przemyskiego od 2017 r. w zakresie spraw mediacyjnych prawa: cywilnego, karnego, pracy, gospodarczego, administracyjnego, z udziałem nieletniego sprawcy czynu karalnego oraz w zakresie mediacji szkolnych, oświatowych i rówieśniczych.
2. Od 2023 r. uprawniona na podstawie odrębnego wpisu do prowadzenia postępowań ze skarg na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej podmiotów publicznych prowadzonych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
3. Od 2019 r. Dyrektor Roztoczańskiego Centrum Mediacji oraz Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju.
4. Szkoleniowiec w zakresie wdrażania mediacji jako narzędzia do jednostek sektora pomocy społecznej oraz w zakresie systemowego tworzenia w szkołach Klubów Szkolnego Mediatora.
5. Prelegent (w samym 2023 r. wystąpienie w roli prelegenta na około 10 konferencjach) oraz organizator konferencji (w samym 2023r. organizator 3 konferencji o zasięgu powiatowym w tematyce mediacji) i spotkań o tematyce mediacji dla takich środowisk jak sądy, instytucje pomocy społecznej, zakład karny, placówki oświatowe (w samym 2023r. szkolenie dla 1800 uczniów w zakresie tworzenia Klubów Młodego Mediatora).

Dyrektor Roztoczańskiego Centrum Mediacji

Mediator w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Biłgoraju

Mediator Stały z listy mediatorów prowadzonych przez prezesów Sądów Okręgowych w Rzeszowie, Zamościu, Lublinie i Przemyślu

Uprawniona do prowadzenia postępowań ze skarg na brak dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej podmiotów publicznych prowadzonych przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Adres www

Przejdź do strony