Przejdź do głównej sekcji

Iwona Czuchraj-Jarzembowska

Iwona Czuchraj-Jarzembowska
Imię i nazwisko

Iwona Czuchraj-Jarzembowska

Uprawnienia
Radca prawny
Narodowość

Polska

Język
  • Polski
Dziedziny
  • Inwestycje budowlane
  • Nieruchomości
  • Prawo cywilne i umowy cywilne
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo medyczne
  • Prawo ubezpieczeniowe i odpowiedzialność odszkodowawcza
  • Prawo własności intelektualnej
Miejscowość

Białystok

Kraj

Polska

Kariera

Mediacją zajmuje się od 2017 r., kiedy to odbyłam szkolenie z mediacji gospodarczych i uzyskałam Certyfikat Mediatora na Warsztatach certyfikujących prowadzonych zgodnie ze standardami Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości.
Chcąc podnieść swoje kompetencje i doskonalić techniki mediacyjne w 2018 r. odbyłam studia podyplomowe na Wyższej Szkole Psychologii Społecznej o kierunku Negocjacje i Mediacje.
Od 2017 r. jestem wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku. Jestem również mediatorem w Podlaskim Centrum Arbitrażu i Mediacji przy Izbie Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku.
Jednocześnie jestem radcą prawnym prowadzącym indywidualną kancelarię, w której zajmuję się gównie sprawami cywilnymi i gospodarczymi.
stały mediator dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Białymstoku
Członek Ośrodka Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku
Mediator w Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

Adres www

Przejdź do strony