Przejdź do głównej sekcji

Monika Chorąży

Monika Chorąży
Imię i nazwisko

Monika Chorąży

Stopień naukowy
Dr hab.
Narodowość

Polska

Język
  • Polski
Dziedziny
  • Prawo medyczne
Miejscowość

Białystok

Kraj

Polska

Kariera

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Białymstoku.
Od 1998 r. pracuję w Klinice Neurologii UMB.
W 2004 r. uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych, w 2005 r. – tytuł specjalisty neurologa, w 2022 r. tytuł doktora habilitowanego.
Pełnię funkcję zastępcy kierownika Kliniki Neurologii UMB.
Jestem prezesem podlaskiego Oddziału PTNK, wiceprezesem białostockiego Oddziału PTN, członkiem PTE oraz Sekcji Stwardnienia Rozsianego.
Pełnię funkcję lekarza sądowego przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku oraz Rzecznika Praw Lekarza przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku.
Mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Publikacje

Grunwald Cezary, Adamska-Patruno Edyta, Wawrusiewicz-Kurylonek Natalia, Czarnowska Agata, Snarska Katarzyna, Dardzińska-Głębocka Agnieszka, Kapica-Topczewska Katarzyna, Mirończuk Anna, Bazylewicz Marcin, Kochanowicz Jan, Krętowski Adam, Kułakowska Alina, Chorąży Monika. Multiple sclerosis susceptibility may be associated with the coding rs20541 (R130Q) IL-13 gene polymorphism in the Polish population. Scientific Reports 2023
Chorąży Monika, Wawrusiewicz-Kurylonek Natalia, Adamska-Patruno Edyta, Czarnowska Agata, Zajkowska Olga, Kapica-Topczewska Katarzyna, Posmyk Renata, Krętowski Adam Jacek, Kochanowicz Jan, Kułakowska Alina. Variants of novel immunomodulatory Fc receptor like 5 gene are associated with multiple sclerosis susceptibility in the Polish population. Frontiers in Neurology 2021
Kapica-Topczewska Katarzyna, Collin Francois, Tarasiuk Joanna, Czarnowska Agata, Chorąży Monika, Mirończuk Anna, Kochanowicz Jan, Kułakowska Alina. Assessment of disability progression independent of relapse and brain MRI activity in patients with multiple sclerosis in Poland. Journal of Clinical Medicine 2021
Kapica-Topczewska Katarzyna, Collin Francois, Tarasiuk Joanna, Czarnowska Agata, Chorąży Monika, Mirończuk Anna, Kochanowicz Jan, Kułakowska Alina. John Cunningham Virus Status, seroconversion rate, and the risk of progressive multifocal leukoencephalopathy in Polish John Cunningham Virus-seronegative satients with relapsing-remitting multiple sclerosis. European Neurology 2020
Wawrusiewicz-Kurylonek Natalia, Gościk Joanna, Chorąży Monika, Siewko Katarzyna, Posmyk Renata, Zajkowska Agata, Citko Anna (CBK), Maciulewski Rafał, Szelachowska Małgorzata, Myśliwiec Janusz, Jastrzębska Izabella, Kułakowska Alina, Kochanowicz Jan, Krętowski Adam Jacek. The interferon-induced helicase C domain-containing protein 1 gene variant (rs1990760) as an autoimmune-based pathology susceptibility factor. Immunobiology 2020
Chorąży Monika, Wawrusiewicz-Kurylonek Natalia, Adamska-Patruno Edyta, Zajkowska Olga, Kapica-Topczewska Katarzyna, Posmyk Renata, Krętowski Adam Jacek, Kochanowicz Jan, Kułakowska Alina. Some common SNPs of the T-cell homeostasis-related genes are associated with multiple sclerosis, but not with the clinical manifestations of the disease, in the Polish population. Journal of Immunology Research 2020
Chorąży Monika, Wawrusiewicz-Kurylonek Natalia, Posmyk Renata, Zajkowska Agata, Kapica-Topczewska Katarzyna, Krętowski Adam Jacek, Kochanowicz Jan, Kułakowska Alina. Analysis of chosen SNVs in GPC5, CD58 and IRF8 genes in multiple sclerosis patients. Advances in Medical Sciences 2019
Chorąży Monika, Wawrusiewicz-Kurylonek Natalia, Gościk Joanna, Posmyk Renata, Czarnowska Agata, Więsik Marta, Kapica-Topczewska Katarzyna, Krętowski Adam Jacek, Kochanowicz Jan, Kułakowska Alina. Association between polymorphisms of a folate – homocysteine – methionine – SAM metabolising enzyme gene and multiple sclerosis in a Polish population. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2019
Wawrusiewicz-Kurylonek Natalia, Chorąży Monika, Posmyk Renata, Zajkowska Olga, Zajkowska Agata, Krętowski Adam Jacek, Tarasiuk Joanna, Kochanowicz Jan, Kułakowska Alina. The FOXP3 rs3761547 Gene Polymorphism in Multiple Sclerosis as a Male-Specific Risk Factor. NeuroMolecular Medicine 2018
Kapica-Topczewska Katarzyna, Brola Waldemar, Fudala Małgorzata, Tarasiuk Joanna, Chorąży Monika, Snarska Katarzyna, Kochanowicz Jan, Kułakowska Alina. Prevalence of multiple sclerosis in Poland. Multiple Sclerosis and Related Disorders 2018

 

Adres www

Przejdź do strony